Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:57, duminică, 19 noiembrie, 2023

În duminica a XXIV-a după Cincizecime ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a hirotonit un preot, la catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului”

Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove a săvârșit în duminica a XXIV-a după Cincizecime (a învierii fiicei lui Iair), Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din capitală.

Întâistătătorului i-au coliturghisit: prot. mitr. Vadim Cheibaș, secretar mitropolitan și chelar al catedralei împreună cu soborul de preoți și diaconi.

Întâistătătorul, preoții și poporul au mulțumit în timpul Sfintei Liturghii, Dumnezeului ceresc pentru toate binefacerile Sale și au cerut binecuvântarea lui Hristos Domnul pentru toată fapta cea bună și ferirea de orice uneltire vrăjmașă.

În timpul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir a hirotonit pe diaconul Mihail Rotaru în treapta de preot pe seama protopopiatului I, Chișinău.

După rugăciunea domnească Tatăl Nostru, numeroși credincioși s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al catedralei mitropolitane condus de dna dirijor Angela Angheni.

Cu binecuvântarea Ierarhului, cuvântul de învățătură al Sfintei Evanghelii, a fost rostit de către părintele Vadim, care a relatat credincioșilor că „atunci când femeia a fost vindecată, Mântuitorul a zis: Cine este cel ce s-a atins de Mine? (Luca 8, 45) pentru a mărturisi vindecarea sa înaintea tuturor. De asemenea, despre fată, a zis n-a murit, ci doarme (Matei 9, 24),  pentru ca cei prezenți să mărturisească faptul că era moartă și văzând-o reîntoarsă la viață, cei care au nesocotit aceasta, să creadă. Mărturia dată de aceștia în ceea ce privește moartea tinerei și aducerea sa la viață de către Mântuitorul nostru a prevestit moartea Sa. Cei care vor vedea că este viu din nou, nu vor tăgădui învierea.”

Galerie Foto: Duminica a XXIV-a după Cincizecime: Dumnezeiasca Liturghie și hirotonie în preot, la catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului”

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media