Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

Distincțiile B.O.M.

Distincțiile Bisericii Ortodoxe din Moldova

Biserica Ortodoxă din Moldova are rânduite mai multe distincții care sunt acordate atât clerului, cât și mirenilor pentru merite deosebite în fața instituției Bisericii, precum și în domeniul promovării credinței creștine. Desigur, fiecare distincție – ordin, medalie sau diplomă – își are menirea sa, dar ca scop final ele au îndemnarea credincioșilor spre fapte creștinești și ]ntru slava lui Dumnezeu.

Fiecare Biserică națională în parte are distincțiile ei specifice, instituite în cinstea sfinților naționali și universali sau a simbolicii creștine. Și Biserica Ortodoxă din Moldova are mai multe distincții, care, în dependență de menirea lor, se conferă diferitor categorii de credincioși.

Distincțiile Bisericii Ortodoxe din Moldova sunt următoarele:

Ordinul ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, gradul I

Este distincția supremă a Bisericii Ortodoxe din Moldova și este conferită pentru merite excepționale în toate domeniile de activitate întru binele Bisericii și credinței ortodoxe.

Ordinul ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, gradul II

Este conferit pentru contribuție deosebită la prosperarea și consolidarea Bisericii; pentru activitate deosebit de rodnică în organele bisericești;

Pentru merite deosebite în dezvoltarea relațiilor interbisericești, cu organele de stat și instituțiile publice etc.

Medalia ”Ștefan cel mare și Sfânt”

Este conferită clericilor, care s-au evidențiat în activitatea pastorală, care au dus o slujire merituoasă pe parcursul întregii vieți și care au adus un aport substanțial și multilateral Bisericii;

Mirenilor care s-au remarcat prin acte importante de ctitorie și de contribuție serioasă la edificarea lăcașelor de cult, la propășirea Ortodoxiei și a Bisericii;

Persoanelor publice care au favorizat și au încurajat răspândirea și consolidarea credinței în Hristos;

Reprezentanților altor Biserici – surori care au contribuit la întărirea relațiilor și a bunei conviețuiri interbisericești.

Ordinul ”Cuviosul Paisie Velicicovski” gradul I

Se acordă clericilor și mirenilor care au contribuit la întemeierea noilor instituții de învățământ teologic în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova; pentru merite deosebite în pregătirea academică a elevilor și studenților din cadrul instituțiilor de învățământ teologic ortodox.

Ordinul ”Cuviosul Paisie Velicicovski”, gradul II

Este acordat clericilor și mirenilor care au întemeiat sau au contribuit la întemeierea noilor instituții de învățământ teologic în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova;

Pentru merite deosebite în instruirea și pregătirea studenților din cadrul instituțiilor de învățământ teologic ortodox;

Pentru activitate editorială rodnică;

Pentru activitate științifică de excepție în domeniul teologiei ortodoxe.

Medalia ”Cuviosul Paisie Velicicovski”

Este acordată clerului de mir și monahal care a contribuit substanțial, prin activitatea didactică și pastorală, la răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu;

Savanților, lectorilor, scriitorilor care au obținut distincții și grade științifice importante în domeniul teologiei ortodoxe;

Cadrelor didactice școlare sau parohiale pentru o prodigioasă activitate didactică și de iluminare;

Persoanelor publice, care activează spre binele societății și al oamenilor, care s-au remarcat în știință, artă, cultură și asistență socială;

Ordinul ”Cuvioasa Parascheva”, gradul I

Este conferit egumenelor de mănăstiri pentru activitate de excepție;

Monahiilor care au dat dovadă de o prestație și slujire deosebită.

Ordinul ”Cuvioasa Parascheva”, gradul II

Se acordă monahiilor, preoteselor, mironosițelor care s-au remarcat prin tăria credinței, ascultare, răspândirea credinței, acordarea de ajutor umanitar celor lipsiți;

Femeilor angajate în cadrul administrativ – canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care au dat dovadă de fapte de milostenie.

Medalia ”Cuvioasa Parascheva”

Este acordat femeilor care s-au remarcat în domeniul asistenței sociale, culturii, medicinii etc., care au contribuit, prin respectarea și răspândirea perceptelor evanghelice, la prosperarea societății și a națiunii, la binele comun, la pacea în țară și în întreaga lume.

Prot. Mitr. Vadim Cheibaș