Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

Sectoare Sinodale

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

15087020_1831430730468542_876845935_nPreședinte – PS IOAN, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

str. Bucureşti 119, MD-2004, mun. Chişinău.

Tel: 060333330; 20-35-55

Email: [email protected]                                                                                                                         web: ioanmosnegutu.infomitropolia.md

Vicepreședinte – Prot. Serghei Barbu, tel. 060310697

Colaboratori:

Prot. mitr. Mihail Bortă, tel. 068559904, Email: [email protected]

Ion Beschieru, tel. 067516719

Iulian Proca, jurnalist, IPNA Teleradio Moldova, tel. 069574546
……………………………………………………………………………………………..

15134304_1826088237670141_428898505_nSectorul Sinodal  Mănăstiri şi Viaţă Monahală

Preşedinte – PS SILUAN, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

MD-3524, s. Curchi, r. Orhei,
Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului”
Tel: 0235-33-333; 0691-44-329
fax: 0235-54-642

web: www.manastiri.md; www.manastireacurchi.md

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Activitate Pastorală în Ministerul Afacerilor Interne, Forțele Armate şi Organele de Drept

Preşedinte – arhimandrit Nicolae (Roşca)

Vicepreședinte – prot. mitr. Corneliu Dobrogeanu

MD-2001, mun. Chişinău, str. Ciuflea, 12,
Mănăstirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron”
Tel: 27-82-66
GSM: 691-22-848

web: www.ciuflea.md

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Învățământ Religios și Studii Teologice

Preşedinte – vacant

mun. Chişinău, str. Izmail, 46,
Tel.: 069989000

web: www.teologie.md

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Construcţii, Restaurări şi Picturi

Preşedinte – Prot. mitr. Emanuil Brihuneț

mun. Chişinău, str. Mateevici, 47
Tel: 0-22-24-32-99
GSM: 699-24-015

E-mail: [email protected]

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Inspecție, Control și Revizie

Preşedinte – Prot. mitr. Ioan Plămădeală

mun. Chişinău. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 164. Catedrala „Schimbarea la Față”.

Tel. : 022-23-79-40; 691-858-85

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Activitate Pastorală pentru Tineret

Preşedinte – Prot. mitr. Octavian Moșin

mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67. Biserica “Întâmpinarea Domnului” a USM.

Tel: 577825; 079481586
e-mail: [email protected]

web: www.octavianmosin.info; www.tineretulortodox.md

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Activitate Socială și Caritate

Președinte – ieromonah Macarie (Crudu)

MD-2004, str. București 119, mun. Chișinău, Direcția Mitropoliei Moldovei
Tel: 067223981

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Relaţii Culturale

Preşedinte – Prot. mitr. Nicolae Ciobanu

MD-2004, str. București 119, mun. Chișinău, Direcția Mitropoliei Moldovei
Tel: 20-35-54; 069150500
e-mail: [email protected]

web: www.nicolaeciobanu.wordpress.com

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Activitate Spirituală în Instituțiile Medicale

Președinte – Prot. Marin Cij

Vicepreședinte – Prot. Vladimir Cozonac, tel. 060718263

MD-2004, str. București 119, mun. Chișinău, Direcția Mitropoliei Moldovei

Tel: 069506453

E-mail: [email protected]

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal pentru Activitate Misionară

Președinte – Prot. mitr. Iulian Rață

MD-2004, str. București 119, mun. Chișinău, Direcția Mitropoliei Moldovei

Tel: 068450922

E-mail: [email protected]

 

……………………………………………………………………………………………..

Sectorul Sinodal Activitate Pastorală în Instituţiile Penitenciare

Președinte – Prot. Nicolae Andrieș

MD-2004, str. București 119, mun. Chișinău, Direcția Mitropoliei Moldovei

Tel. 060053420