Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

Direcția mitropolitană

MD – 2004, str. Bucureşti 119, mun. Chişinău
Secretar eparhial – Prot. Mitr. Vadim Cheibaș

Secretariat tel/fax 23-29-29

e-mail: [email protected]
Cancelaria 20-35-74
Contabilitate 23-33-44

Depozit 23-20-73
Recepţie 23-78-78

……………………………………………………………………………………………..

JUDECATA BISERICEASCĂ

Preşedinte:

Prot. mitr. Valeriu Potoroacă,

Tel.: 0691-30-193

Membri:

Prot. mitr. Anatolie Stefanov

Tel.: 0795-48-219

Prot. mitr. Zosima Toia

Tel.: 0693-97-885

Prot. mitr. Ioan Plămădeală

Tel.: 0691-85-885

Prot. mitr. Mihail Gondiu

Tel.: 0693-97-446

Prot. mitr. Victor Mihalaș

Tel.: 0691-80-448

Prot. Ioan Uglea

Tel.: 0794-82-050

……………………………………………………………………………………………..

COMISIA DE EXAMINARE A CANDIDAŢILOR LA HIROTONIE

Preşedintele comisiei:

Episcop IOAN de Soroca
Tel.: 0671-10-001

Prot. mitr. Vadim Cheibaș
Tel.: 022- 23-29-29

Prot. Ioan Uglea

Tel.: 0794-82-050

……………………………………………………………………………………………..