Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

Direcția mitropolitană

MD – 2004, str. Bucureşti 119, mun. Chişinău
Secretar eparhial – Prot. Mitr. Vadim CHEIBAŞ

Secretariat tel/fax 23-29-29

e-mail: [email protected]
Cancelaria 20-35-74
Contabilitate 23-33-44

Depozit 23-20-73
Recepţie 23-78-78

web: mitropolia.md

……………………………………………………………………………………………..

JUDECATA BISERICEASCĂ

Prot. Mitr. Valeriu Potoroacă, preşedinte

Tel: 22-27-44, 0691-30-193

Prot. Mitr. Zosima Toia

Prot. Mitr. Ioan Plămădeală

Prot. Mitr. Mihail Gondiu

Prot. Mitr. Vasile Panas

Prot. Mitr. Anatolie Stefanov

Prot. Ioan Uglea

……………………………………………………………………………………………..

COMISIA DE EXAMINARE A CANDIDAŢILOR LA HIROTONIE

Preşedintele comisiei: Prot. Mitr. Vadim CHEIBAŞ
23-29-29
Membri: Prot. Mitr. Vetcislav CAZACU
27-27 -43
Prot. Ioan UGLEA

……………………………………………………………………………………………..

COMISIA EPARHIALĂ PENTRU CENZURĂ CANONICĂ ŞI EDITURĂ

Preşedinte: Prot. Mitr. Zosima TOIA
74-58-90, 0693-97-885

Membri:
Episcop NICODIM (Vulpe)
0235-24-464, 0691-44-732

Episcop IOAN (Moşneguţu)
0671-10-001

Ieromonah HRISOSTOMOS (Panas)
54-22-47, 0691-22-785

Prot. Mitr. Vasile CIOBANU
32-17-58, 0693-92-101

Prot. Mitr. Octavian MOŞIN
56-86-19, 0794-81-586

……………………………………………………………………………………………..