Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

Lucrări de referință

1. Teză de doctor în economie : “Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al Bisericii creştin-ortodoxe – exemplul Republicii Moldova”. Conducător ştiinţific: Alexandru GRIBINCEA,  dr.hab.în economie, prof.univ. Chişinău, 2010.

2. Cantarean N. Gribincea A. Estimarea funcţiilor managementului educaţional. Anuar ştiinţific IRIM, culegere de articole, Chişinău: IRIM, ARISDIP, 2004, p.56-58.

3. Cantarean N. Gribincea A. Modelarea procesului de însuşire a materiei  ştiinţifice. Economica, An. XIII / Nr.1(49), 2005, p.116-119.

4. Cantarean N. Gribincea A., Bognibova E.  Роль образования в современном мире. Analele filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică, Chişinău, 2004, p. 64-67.

5. Cantarean N. Modelarea procesului de instruire. Conferinţa  internaţională, Globalizarea vieţii sociale, 19 martie 2004, ATOM, Chişinău: CEP USM, 2004, p.243-249.

6. Cantarean N. Studiu comparativ  şi obiectivele educaţiei Japoneze. Conferinţă internaţională,  Relaţiile Moldo-Japoneze la începutul Mileniului III, 3 noiembrie 2004. Fundaţia pentru relaţii Moldo-Japoneze, Chişinău, CEP USM, 2005, р.66-71.

7. Cantarean N. Valorificarea valenţelor resurselor umane. Conferinţa internaţională, Globalizarea vieţii sociale,  19 martie 2004, ATOM, Chişinău: CEP USM, 2004, p.258-260.

8. Cantarean N.  Нравственные процессы в эпоху глобализации. Simpozion  ştiinţific internaţional,  Impactul REI asupra economiilor naţionale, 27-28 februarie 2004, Chişinău: ULIM, 2004, p. 60-61.

9. Cantarean N.  Организация образования в разных странах.  Analele ATIC, 2003, Vol. II(V), Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii. Chişinău:  Evrica, 2003, p. 160-166.

10. Cantarean N.  Перспективы освоения мира в XXI  веке. Simpozion  ştiinţific internaţional, Impactul REI asupra economiilor naţionale, 27-28 februarie 2004, Chişinău: ULIM, 2004, p. 76-79.

11. Cantarean N.  Применение маркетинга в области образовательных услуг.  Simposia Professorum,  seria Economie, materialele conferinţei, 21 oct. 2005, Chişinău,  ULIM, 2006, p. 278-283.

12. Cantarean N.  Развитие образования и социальной сферы в Японии. Conferinţă internaţională,  Relaţiile Moldo-Japoneze la începutul Mileniului III, 3 noiembrie 2004. Fundaţia pentru relaţii Moldo-Japoneze, Chişinău, CEP USM, 2005, р.156-164

13. Cantarean N.  Развитие статистики образования. Conferinţa internaţională, Globalizarea vieţii sociale, 19 martie 2004, ATOM, Chişinău: CEP USM, p.253-257 133.

14. Cantarean N. Управление качеством процесса формирования. Simposia Professorum, seria Economie, materialele sesiunii 8-9 octombrie 2004, ULIM, Chişinău: ULIM, 2005, p.112-117.

15. Cantarean N., Gribincea A. Modelarea proceselor de instruire. În  Economica, XIII, nr.3(51), 2005, p. 131-137.

16. Cantarean N., Maxim V., Gribincea A. Globalizarea şi impactul ei. Analele ATIC, 2003, Vol.II(V), Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii, Chişinău: Evrica, 2003, p. 115-120.

17. Cantarean N., Maxim V., Gribincea A.  Образование –  фактор экономического развития и стратегических инвестиций. Analele ATIC, 2003, Vol. II(V), Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii. Chişinău: Evrica, 2003, p. 96-101.

18. Cantarean N., Maxim V., Gribincea A. Экономическое развитие постиндустриального мира.  Analele ATIC, 2003, Vol.II(V), Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii. Chişinău: Evrica, 2003, p. 89-96.

19. Cantarean N., Sofronie S., Dimo O. Strategia managementului operaţional.  Simposia Professorum, seria Economie, materialele sesiunii 8-9 octombrie 2004, ULIM, Chişinău: ULIM, 2005, p.32-38.