Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

VLADIMIR (Sincovschi)

Vladimir Sincovschi (1904-1908), fost misionar în Altai.

Vladimir Sincovschi a făcut tot ce îi era în putinţă pentru prosperarea spirituală a credincioşilor păstoriţi. Pentru aceasta, a învăţat româna şi predica în această limbă în catedrala din Chişinău. De asemenea, a introdus ca obiect de studiu la seminarul din Chişinău limba română, plătind profesorul din banii proprii.

Ca urmare a hotărârii Congresului Eparhial din 1905, Arhiepiscopul Vladimir a solicitat Sfântului Sinod aprobarea redeschiderii tipografiei eparhiale. La 25 aprilie 1905 a fost permisă reactivarea tipografiei, care a fost instalată la Chişinău, într-o casă donată clerului de Mănăstirea Dobruşa la 26 octombrie 1906.

În ianuarie 1908 a apărut „Luminătorul“, prima revistă bisericească în limba română din Basarabia. Tot în perioada arhipăstoriei lui Vladimir Sincovschi şi-a început activitatea „Societatea istorico-arheologică-bisericească din Basarabia“.

Însă multora nu le era pe plac dragostea şi dorinţa lui de luminare a poporului din Basarabia şi, de aceea, în anul 1908 a fost transferat la Don, iar în locul rămas vacant vine Serafim Ciciagov.