Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:50, luni, 15 mai, 2023

PS Siluan a oficiat o slujbă de pomenire pentru Arhimandritul Augustin (Orbu)

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, luni, 15 mai 2023, PS Siluan, Episcopul Orheiului, însoțit de Prot. mitr. Anatolie Stefanov, Protopopul bisericilor din raionul Ialoveni, a înfăptuit o vizită la Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Malcoci, al cărei preot paroh este Prot. Andrei Oistric.

În cardul vizitei, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la trecerea la Domnul a ieromonahului Augustin (Orbu), Ierarhul Orheiului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat o litie morțească întru pomenirea marelui duhovnic.

„Ne-am adunat astăzi ca să înălțăm rugăciuni întru odihna sufletului arhimandritului Augustin, vrednic și binecuvântat fiu al Moldovei, cel care l-a iubit pe Dumnezeu cu dăruire și jertfire de sine. Din fragedă tinerețe a luat hotărârea de a îmbrățișa viaţa monahală, închinoviindu-se la Mănăstirea Condrița. Și-a făcut studiile teologice la Seminarul de la Cernica, absorbind din nectarul nesfârșit al învățăturii creștine și pregătindu-se pentru înalta sa misiune: de a-I sluji lui Dumnezeu și semenilor. A trăit cu imensă durere închiderea Mănăstirilor din țară, dar a încercat să le slujească semenilor în continuare, prin slujirea în mai multe parohii.

La fel, este inestimabilă contribuția sa întru formarea preoților, fiind unul din sfetnicii și duhovnicii Înaltpreasfințitului nostru Mitropolit Vladimir, alături de care a participat la canonizarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Părintele Augustin a fost mereu căutat de numeroși credincioși pentru sfat și rugăciune. Pilda vieții lui rămâne grăitoare pentru noi, cei de astăzi: pentru arhierei, pentru monahi, pentru preoți și pentru toți creștinii. A trecut prin multe greutăți, dar nu a făcut nicicând compromisuri atunci când a fost vorba de credință, nu a preferat nimic în schimbul slujirii lui Hristos,” a menționat Ierahul Orheiului după slujba de pomenire.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepții

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media