Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:40, vineri, 23 martie, 2012

Studiu sociologic despre ortodocşii din America

Adunarea Episcopilor Canonici ortodocşi din America Centrală şi de Nord a realizat un studiu care s-a finalizat într-un raport de 40 de pagini, intitulat: „5 lucruri interesante despre Geografia şi Demografia Bisericii în Statele Unite”.

Raportul include secţiuni despre credincioşii din America şi despre geografia parohiilor ortodoxe, prezenţa ortodocşilor americani la ritmul liturgic al parohiilor lor, cultura etnică în Bisericile Ortodoxe Americane şi comunităţile monastice din America.
Astfel, credincioşii din Statele Unite care participă activ la viaţa liturgică a Bisericii sunt în număr de 797,600. Dintre aceştia creştinii ortodocşi care participă în fiecare săptămână la Liturghie este de 209000.

În ceea ce priveşte apartenenţa eclesială şi etnică a ortodocşilor din Statele Unite, raportul arată că există 476000 de ortodocşi aparţinând de Dioceza Ortodoxă Greacă, 84600 fac parte din Orthodox Church of America, 75 000 din Biserica Ortodoxă Antiohiană, 68 000 de credincioşi sârbi, 27000 din Biserica Ortodoxă Rusă dinafara frontierelor, 11200 de ortodocşi români etc.
Studiul arată şi creşterea ortodoxiei în America, existând peste 15 state americane în care creşterea numărului de ortodocşi este mai mare de 50% faţă de anul 2000.

Românii ortodocşi din America sunt printre cei mai ataşaţi de tradiţiile româneşti şi de limba română liturgică, mai ales datorită faptului că ea este înţeleasă de toţi credincioşii, spre deosebire de limba slavonă sau cea greacă veche, care au fost înlocuite în mare parte de limba engleză liturgică.

Traducerea şi adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati
Sursa: www.oca.org