Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:47, sâmbătă, 16 ianuarie, 2021

Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul săracilor şi al bolnavilor – acțiuni caritabile la începutul anului nou civil pe stil vechi

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, una dintre personalităţile cele mai reprezentative ale secolului al IV-lea, care a adus o contribuţie de o importanţă deosebită nu doar în organizarea activităţilor caritabile, concretizate în renumita Vasiliadă, ci şi în dezvoltarea învăţăturii Bisericii despre tămăduirea omului şi practica medicală, au fost organizate mai multe acțiuni caritabile cu binecuvântarea părintească a ÎPS Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Din grija şi preocuparea continuă faţă de cei aflați în suferinţă, voluntarii și colaboratorii Centrului Social-Misionar „Icoana Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiți” al Mitropoliei au oferit daruri după exemplul Marelui Ierarh Vasile la peste 20 de familii cu mulți copii și cu posibilităţi materiale limitate, atât din Capitală, cât și din alte raioane ale țării, care au solicitat ajutorul Bisericii.

Familiile beneficiare au primit: cadouri, dulciuri, portocale, jucării, hăinuțe, încălțăminte, produse alimentare și igienice, pătucuri și alte lucruri necesare la creșterea și educarea copiilor.

Acțiunea a fost cuprinsă în Campania Filantropică „De Crăciun devii mai bun!”.

Acţiunile filantropice din perioada sărbătorilor de iarnă (decembrie 2020-ianuarie 2021), organizate de Sectorul Sinodal Activitate Socială și Caritate al Mitropoliei Moldovei, au în vedere sute de familii cu un număr mare de copii sau persoane vulnerabile din municipiul Chișinău, dar și din localitățile limitrofe din țară, beneficiari permanenți ai Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate.

Să învățăm de la Sfântul Ierarh Vasile cel Mare dragostea milostivă faţă de cei umili, cel care a luptat împotriva inegalităţilor sociale şi a îndrumat pe toţi la milostenie, arătând că nu poate fi despărțită Liturghia de filantropie.

Sfântul Vasile cel Mare împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur sunt strămoșii spitalului modern.

Sfântul Vasile cel Mare a ridicat, în 369, într-un cartier periferic din Cezareea, un spital dotat cu personalul necesar (Epistola 94). Acest aşezământ, denumit Vasiliada, a devenit modelul multor astfel de instituţii în Capadocia şi în alte provincii. Anul înălţării celor dintâi clădiri ale marelui aşezământ de asistenţă socială şi medicală de la Cezareea Capadociei, 369, se găseşte înscris cu cinste în toate cronicile de istorie a medicinii. Este punctul de plecare a numeroase opere similare, a spitalelor răspândite în întreaga lume.

«Dar dacă vrei să slujeşti, să slujeşti în numele Domnului Hristos. Pentru că Acesta a spus: „Întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, mai mici, Mie Mi-aţi făcut“ (Mt. 25, 40). Pentru că dacă ai primit pe străini, şi ai ajutat pe săraci, şi ai mângâiat pe cei în suferinţă, şi ai dat ajutor celor aflaţi în stare de nevoie, şi calamitate, şi ai servit pe cei bolnavi, toate acestea Hristos le primeşte ca făcute Lui Însuşi» (Sf. Vasile cel Mare, Constituţiile ascetice I, 1).

Sectorul Sinodal Activitate Socială și Caritate