Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:48, duminică, 17 septembrie, 2023

Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, prăznuit la Mănăstirea Suruceni

„Stea luminoasă te arăți pe cerul cel de taină, Ierarhe Dionisie, și ne ești călăuză nerătăcită, prin care calea de mântuire aflând-o, noi, cei credincioși, către Soarele slavei, Hristos cel viu, te rugăm să ne îndrumi, ca, prin tine, să dobândim și noi în Rai veșnica fericire.” (din slujba Sfântului Ierarh Dionisie)

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din s. Suruceni, r. Ialoveni, a îmbrăcat Duminică, 17 septembrie 2023, haine de sărbătoare.

În dimineața zilei, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir a fost întâmpinat de stareța Mănăstirii, Preacuvioasa Egumenă Epistemia (Goncearenco), un numeros sobor de arhierei, preoți și mulțime de credincioși. Slujba praznicală a fost oficiată în Biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit ÎPS Nicodim, arhiepiscop de Edineț și Briceni, ÎPS Anatolie, arhiepiscop de Cahul și Comrat, PS Ioan, episcop de Soroca, vicar mitropolitan, PS Siluan, episcop de Orhei, vicar mitropolitan, prot. mitr. Vadim Cheibaș, secretar mitropolitan, PC arhim. Filaret (Cuzmin), starețul Mănăstirii Căpriana și protopop de Strășeni, PC arhim. Paisie (Cecan), starețul Mănăstirii Chițcani, prot. mitr. Nicolae Craveț, protopop de Soroca și un sobor de preoţi şi diaconi.

Atmosfera de rugăciune a fost înfrumuseţată de corul Mănăstirii Suruceni.

Trupul neputrezit al Sfântului Ierarh Dionisie a fost descoperit la data de 10 iulie 2018, iar la 25 octombrie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților cu zi de pomenire la 17 septembrie. În prezent sfintele sale moaște sunt așezate spre închinare în biserica mănăstirii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Fără Sfinți, Biserica nu poate exista. Sfinții reprezintă Evanghelia împlinită de-a lungul veacurilor. Sfinții ne-au arătat în fapt că virtuțile evanghelice sunt realizabile. „Nu există adevăr evanghelic care să nu se poată transforma în viață; toate adevărurile acestea au fost date de Hristos cu un singur scop: ca să devină viața noastră, realitatea noastră, posesiunea noastră, bucuria noastră. Și toți sfinții, până la unul, trăiesc aceste adevăruri dumnezeiești, ca și centru al vieții lor și ca substanță a existenței lor. Tocmai de aceea viețile Sfinților constituie o dovadă și o mărturie că obârșia noastră este din cer; că nu suntem din lumea aceasta ci din alta; că omul este om adevărat numai în Dumnezeu; că trăim pe pământ pentru cer; că „viețuirea noastră este în ceruri” (Fil. 3,20) și scopul nostru este acela de a ne face cerești, hrănindu-ne cu „pâinea cea cerească” care a pogorât din cer pe pământ (In. 6,33),” ne spune Sfântul Iustin Popovici,

Prezența Sfinților în viaţa Bisericii are o însemnătate deosebită. Lucru firesc, de altfel, de vreme ce scopul şi întreaga ei lucrare privesc sfinţirea omului, pricină pentru care o şi numim „laborator” al sfințeniei. Țelul creștinului de a deveni sfânt nu este un „lux”, ci însuși scopul pentru care a fost zidit de către Dumnezeu și zidit din nou de către Hristos. „Sfințenia este adevăratul echilibru, adevărata sănătate, relația esențială cu Dumnezeu. Sfințenia nu este altceva decât ascultarea de porunca lui Dumnezeu de a deveni sfinți, așa precum El este Sfânt. Împlinirea vrerii lui Dumnezeu este sfințirea noastră,” menționează starețul Moise Aghioritul.

Prin mila lui Dumnezeu avem și noi un asemenea rugător în Ceruri, un mijlocitor neobosit înaintea lui Dumnezeu. Pe cel care de la vârsta de 15 ani a părăsit tot ceea ce este lumesc, dedicându-și întreaga viață lui Hristos. Liturghisitor prin excelenţă, predicator deosebit, numit Gură de aur, înflăcărat apărător al valorilor ortodoxe și un model de urmat pentru monahi şi clerici, prin întreaga sa viață a adeverit faptul că teologia ortodoxă este o teologie vie. O teologie care nu constă în împărtășirea unor idei și concepții despre Dumnezeu, care nu este o cugetare omenească, ci trăirea Dumnezeului Celui Viu.

După Sfânta Liturghie, soborul slujitor condus de ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat un te-deum de mulțumire în cinstea Sfântului Ierarh Dionisie.

La final, Întâistătătorul Bisericii a binecuvântat obștea și credincioșii prezenți și i-a îndemnat să aducă roade bune, urmând vieții Sfântului Ierarh Dionisie, cinstit Ierarh, blând și preaînțelept păstor. De asemenea, ÎPS Mitropolit Vladimir i-a mulțumit Egumenei Epistemia și obștei monahale pentru bogata activitate desfășurată în cadrul așezământul monahal.

Să avem binecuvântarea și mijlocirile Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, care este o cunună în rândul Sfinților ce au strălucit în pământul Moldovei.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media