Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:33, luni, 26 mai, 2014

Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Saharna

10307227_654375507980617_6724217526765722717_n

Casa Mare a Sfintei Mănătiri Saharna, plină de soare, bucurie și o mare de flori, a deschis larg ușile, la data de 25 mai cu ocazia vizitei ÎPS Mitropolit Vladimit, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, învitat de comunitatea monahală la praznicul Sfântului Cuvios Macarie.

Mulțime de oaspeți, turiști, pelerini și localnici au trăit din atmosfera extraordinară a acestei zile de sărbătoare.

Și în acest an, prin bunăvoința lui Dumnezeu credincioșii au parcurs Drumul Crucii de la biserica cu hramul Acoperemânul Maicii Domnului din or. Rezina până la mănăstire, cu icoana Maicii Domnului de la Hîrbovăț și icoana Cuviosului Macarie de la Saharna .

Chintesența acestui eveniment a fost vizita canonică a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir care a oficiat Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie, fiind în fruntea unui sobor de preoți din mănăstire și din blagocinia or. Rezina.

În cadrul Sfintei Liturghii, Ierodiaconul Vasilisc (Donică) a fost hirotonit în treapta de Ieromonah.

Spre finalul serviciului divin, Chiriarhul a rostit către obștea monahală, preoții slujitori, închinătorii și pelerinii un cuvînt de zidire sufletească și de felicitare.

Înalt Prea Sfinția Sa a adus alese mulțumiri părintelui stareț, arhimandritului Adrian (Baciu) pentru grija spirituală ce o poartă pentru Sfânta Mănăstire, iar tuturor credincioșilor prezenți la slujbă, le-a adresat profunde considerațiuni pentru dragostea și bunăvoința de a împărtăși duhovnicește bucuria acestei frumoase sărbători.

Cu aleasă stimă Ierarhul a înmânat distincții bisericești președintelui raionului Rezina, d-nei Eleonora Graur și ctitorilor Sfintei Mănăstiri pentru activitate sârguincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După parastasul făcut la mormântul maicii Maria (Baciu), Vlădica a vizitat și șantierul noii biserici-catedrale “Învierea Domnului” care este desfășurat pe teritoriul mănăstirii.

Atmosfera prielnică din cadrul acestul eveniment, însoțită de cântarile fanfarei a fost preluată de agapa frățească la care au fost învitați toți creștinii de pe teritoriul mănăstirii.

a consemnat Ierom.Iuvenalie Ghervas, secretarul Sfintei Mănăstiri Saharna