Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

SERGHIE (Leapidevschi)

SERGHIE (Leapidevschi)

Locul naşterii: orașul Tula
Înmormîntat: Sankt-Petersburg
Născut: la data: 9 mai 1820
Decedat: la data: 11 februarie 1898
Înscăunat: la data: 21 august 1882
Rangul: Arhiepiscop
Apartenenţa: Biserica Ortodoxă Rusă
Studii: Academia duhovnicească, or. Moscova

Biografia:

Serghie (Leapidevschi Nicolae Iacob), mitropolit al Moscovei şi Kolomenscului. Născut la 9 mai 1820 în or. Tula în familia de dascal. Ziua îngerului 25 septembrie.

Îşi face studiile la Seminarul duhovnicesc din or. Tula.

În 1844 absolveşte Academia duhovnicească din Moscova.

La 24 iunie devine călugăr, la 20 iulie – ierodiacon, la 6 august acelaşi an e hirotonit ieromonah şi la 30 noiembrie este admis la Academia Teologică din Moscova.

La 25 octombrie 1845 devine Magistru în teologie.

La 23 aprilie 1848 – inspector a Academiei Teologice din Moscova.

La 15 ianuarie 1850 primeşte rangul de arhimandrit.

La 20 martie 1851 – profesor extraordinar la catedra de Teologie Ortodoxă şi Pastorală.

La 4 octombrie 1857 – Rector a Academiei Teologice din Moscova.

La 18 aprilie 1858 – stareţul mănăstirii Vysokopetrovsk, şi din 8 august 1859 – stareţ la mănăstirea Zaikonospassk.

La 1 ianuarie 1861 – hirotonit episcop de Kursk şi Belgorod.

La 11 ianuarie 1880 – arhiepiscop de Kazani şi Sviazhsky.

la 21 august 1882 – arhiepiscop al Chişinăului.

La 1883 devine – membru de onoare a Academiei Teologice din Kazani.

La 1884 – membru de onoare a Academieii Teologice din Moscova.

9 aprilie 1889 decorat cu crucea de diamant pentru a o purta pe capota.

La 12 ianuarie 1891 – arhiepiscop de Herson şi Odesa.

14 mai 1896 decorat cu crucea de diamant pentru a o purta pe mitră.

La 15 mai 1893 – Membru al Sfântului Sinod.

La 9 august 1893 – mitropolit de Мoscova şi Kolomensk şi Lavra Sfînta Treime – sv. arhimandrit.

A fost în fruntea Mitropoliei timp de 5 ani.

Se stinge din viaţă la 11 febtuarie 1898 în Sankt-Petersburg.

* * *