Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:21, joi, 22 decembrie, 2016

Sectorul Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate a prezentat Raportul de Activitate pe anul 2016

Miercuri, 21 decembrie 2016, ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, a primit în audienţă pe preotul Constantin Cojocaru, Preşedintele Sectorului Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate, care a prezentat Mitropolitului Raportul de Activitate pe anul 2016 a Sectorului gestionat.

Raportul conţine 5 compartimente:

  • Acorduri de colaborare încheiate cu instituţiile statului şi organizaţiile din societatea civilă,
  • Instruiri şi mese rotunde,
  • Manifestaţii şi activităţi socio-culturale,
  • Campanii de colectare a fondurilor în sprijinul persoanelor vulnerabile,
  • Solicitări de sprijin adresate Mitropoliei Moldovei şi soluţionarea acestora.

Astfel, a fost încheiat Memorandumul de Colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie şi acord cu Asociaţia Obştească „Salvează Viaţa”. În cadrul colaborării cu instituţiile menţionate, dar şi cu multe alte organizaţii ale societăţii civile, s-au desfăşurat campanii de sensibilizare a opiniei publice, de promovare a valorilor familiei tradiţionale, s-au colectat surse băneşti şi ajutoare materiale pentru susţinerea persoanelor defavorizate.

Biserica Ortodoxă niciodată nu şi-a propus scopul de a trâmbiţa despre actele de caritate săvârşite, în spiritul învăţăturii Sfintei Scripturi: „Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” (Matei 6, 3-4).

Prin urmare, Raportul de Activitate prezentat cuprinde doar date seci, înscrise oficial în registrele şi dosarele gestionate de preşedintele Sectorului Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate, menţinute în scopul raportării către organele abilitate. Documentul menţionat nu include informaţii despre serviciile şi activităţile realizate în eparhiile şi parohiile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

De altfel, milostenia este trăsătura principală care îl caracterizează pe un creştin adevărat, iar scopul primordial al Sectorului Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate este promovarea nu a imaginii, ci a faptelor de milostenie în societatea bisericească şi laică.

Sectorul Sinodal Asistenţă Socială şi Caritate