Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:13, joi, 7 noiembrie, 2013

Secretarul Mitropolitan Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, la 17 ani de slujire preoțească

112

Preacucernice Părinte Secretar,

Cu prilejul frumoasei aniversări de 17 ani din ziua hirotoniei Sfinției Voastre în treapta de preot, Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine pentru ca și de acum înainte, în deplină sănătate trupească și sufletească, Să Vă îndepliniți cu dragoste și conștiinciozitate nobila ascultare de slujitor al Bisericii lui Hristos.

Ne rugăm Stăpânitorului Ceresc să Vă lumineze gândul și fapta și să Vă dea puteri pentru a fi de folos poporului însetat de Adevărul Sfintei Evanghelii, iar noi, asigurându-Vă de alesul respect pe care Vi-l purtăm, Vă dorim un cordial La Mulți Ani!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE