Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:06, miercuri, 13 octombrie, 2021

Scrisoare de mulțumire adresată ÎPS Mitropolit Vladimir, din partea Primăriei s. Țarigrad, r. Drochia

Înaltpreasfintiei Sale
Înaltpreasfintitului VLADIMIR
Mitropolitul Chișnăului și al Întregii Moldove

de la Petru Bărbieru, primarul satului Țarigrad, r-nul Drochia

 

SCRISOARE DE MULȚUMIRE

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în ziua de 18 septembrie 2021, în cadrul comunității satului Țarigrad, raionul Drochia, am avut parte de trăirea unei adevărate zile de sărbătoare, zi care va deveni cu adevărat istorică pentru întreaga comunitate a satului nostru.

Aflarea Înaltpreasfinției Voastre în mijlocul nostru cu binecuvântările voastre arhierești, căldura părintească pe care ne-ați împărtășit-o, prin oficierea sfințirii prestolului și târnosirea acestei perle – Biserica cu hramul „Acoperemântul Maicii Domnului”. Ca urmare oficiindu-se Sfânta și dumnezeasca Liturghie în timpul căreia a fost menționat părintele nostru, parohul bisericii Ioan Novac cu cele mai înalte distincții bisericești, dreptul de a purta cruce cu pietre scumpe și mitra. Totodată în cadrul serviciului divin ați binecuvîntat și săvîrșirea Hirotoniei în treapta de diacon a consăteanului nostru, absolvent ATOM Eugen Vultureanu, care pe parcusul vieții sale în sat s-a arătat vrednic de acest cin sacerdotal.

Vizita Înaltpreasfinției Voastre în incinta Primăriei a însemnat pentru noi o adevărată binecuvîntare, un motiv de bucurie speranță pentru o activitate fructuoasă ghidată de gânduri bune.

În semn de aleasă mulțumire deosebită gratitudine pentru toată atenția grija pastorală, administrativă filantropică pe care o realizați cu mult succes la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova, dorim să vă transmitem prin fiască dragoste prezenta scrisoare de mulțumire din inimă pentru ziua pe care am trăit-o cît eu, cît întreaga comunitate, clipele căreia sunt unice istorice pentru Biserica noastră și întregul sat.

În calitate de reprezentant al autorității publice locale sperăm ca pe viitor să putem realiza împreună alte evenimente de înaltă ținută, care să ajute la promovarea imaginii Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. În speranța unei colaborări viitoare, vă mulțumim respectuos și vă dorim mult succes și Doamne ajută în tot ceea ce faceți!

Personal nu am cuvinte să-mi exprimăm recunoștința pentru aprecierea prin decorația primită direct de la Înaltpreasfinția Voastră, medalia „Sf. Ștefan cel Mare” totodată și multor oameni de înalta prețuire pentru Biserică și să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să vă întărească să rămâneți în continuare un adevărat binevestitor săvârșitor al Voii Sale cele sfinte, făclie dătătoare de lumină a țării și poporului nostru.

Cu fiască smerenie, aleasă prețuire și dragoste în lisus Hristos Domnul, primarul satului Țarigrad, r-nul Drochia Petru Bărbieru, împreună cu clerul, creștinii și ctitorii.