Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:44, marți, 8 ianuarie, 2019

Sărbătoarea Soborului Maicii Domnului la Chișinău

În cea de a doua zi a marelui praznic al Nașterii Domnului, în care este sărbătorit Soborul Maicii Domnului, la 8 ianuarie 2019, Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Capitală.

Cu acest prilej, Mitropolitul țării a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar Mitropolitan și Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane.

La slujbă au participat numeroși chișinăuieni alături de credincioși veniți din mai multe localități ale republicii.

În atmosfera festivă şi măreaţă a serviciului divin sărbătoresc, diaconul Marian Plămădeală s-a învrednicit de a fi hirotonit în treapta de preot, pe seama Catedralei „Schimbarea la Față” din mun. Chișinău.

La momentul potrivit din Sfânta Liturghie foarte mulți credincioși și copii s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

Cuvântul bisericesc, „sobor” însemnează „adunare de oameni”: întâi, cuvântul acesta este o chemare către cei credincioşi, să ne adunăm astăzi, în cinstea Maicii Domnului, aici pe pământ; dar, pe de altă parte, cuvântul „sobor” ne aduce aminte că Maica Domnului ce se află preaslăvită, fără de asemănare, în mijlocul tuturor Sfinţilor fericiţi din ceruri şi că, aşa fiind, adunarea noastră de astazi, de pe pământ este, de fapt, o împreună-prăznuire a noastră cu cetele tuturor Sfinţilor şi îngerilor din ceruri. Adunarea cea cerească, adică, se uneşte, astăzi, cu adunarea noastră pământească, la cinstirea Maicii Domnului.

La final, conformându-se tradiției, corul de copii al Catedralei a prezentat Mitropolitului un buchet de colinde și cântări de Nașterea Domnului.

Soborul Maicii Domnului este unul din cele cinci mari praznice din anul bisericesc închinate Sfintei Fecioare Maria.

În cea de-a treia zi de Nașterea după Trup a Domnului, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media