Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:24, luni, 2 aprilie, 2018

Săptămâna Tineretului Ortodox în Vicariatul de Orhei

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, și cu stăruința și purtarea de grijă a Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Moldovei, Săptămâna Tineretului Ortodox 2018 a fost marcată printr-un șir de activități în sectoarele și parohiile Vicariatului de Orhei.

Prin organizarea acestui șir de activități în cadrul Săptămânii Tineretului Ortodox s-a urmărit faptul ca tinerii să identifice modele care să-i determine să se apropie de Biserică, prin împărtășirea valorilor creștin-ortodoxe. Astfel, Săptămâna Tineretului Ortodox a fost marcată printr-un șir de evenimente  importante. Clericii bisericilor, pe lângă serviciile religioase, au îmbogățit lucrarea lor pastorală şi misionară prin catehezele pentru copii şi tineri, realizând în acest sens un șir de întâlniri duhovnicești.

În acest sens s-au desfășurat următoarele activități majore:

  1. Conferința „Tinerii în apărarea vieții!” – desfășurată în sala festivă a gimnaziului din s. Camencea, r-nul Orhei și susținută de Pr. Prof. Iulian Rață, Președintele Sectorului Sinodal pentru „Activitate Misionară”, Prof. la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova. În cadrul discuțiilor cu tinerii, Pr. Prof. a ținut să elucideze nivelul de implicare al copiilor în apărarea vieții, importanța familiei creștine și provocările lumii contemporane pentru tânăra generație, apărarea demnității umane prin apărarea drepturilor copilului nenăscut, redescoperirea și întărirea valorilor familiei tradiționale, precum și mărturia împlinirii Evangheliei iubirii milostive a lui Dumnezeu în viața fiecărui credincios.
  1. Un alt eveniment de aleasă bucurie duhovnicească a fost pentru elevii din s. Ghetlova, r-nul Orhei – Întâlnirea catehetică cu tinerii din Gimnaziului din localitate. În cadrul acesteia a avut loc o discuție de suflet. Părintele Iulian Rață le-a vorbit elevilor despre importanţa prieteniei creştine din perspectivă biblică în contextul pildei Fiului Risipitor, dar și despre prietenia tânărului cu Dumnezeu, aducând în acest sens exemple de prietenie oglindite în textul scripturistic despre foloasele prieteniei.
  1. Tot în cadrul acestei săptămâni dedicate tinerilor în parohia cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Pelivan, r-nul Orhei, a avut loc o întâlnire cu tinerii și credincioșii, având tema „Mărturisirea și păstrarea identității creștine în fața duhurilor timpului”; subiectul întâlnirii fiind tratat prin prisma modernităţii. Conferinţa s-a centrat în jurul conceptului de identitate creștină, în această perioadă post-modernă ce oscilează între afirmarea unor noi valori şi supravieţuirea unei metafizici clasice, formulată de scolastici. Conferinţa a avut ca scop încercarea unei definiri a raportului dintre comportamentul creștinului și starea lumii de astăzi.
  1. De asemenea, aici se include și întâlnirea catehetică a slujitorilor cu enoriașii Bisericii „Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Jora de Sus în cadrul căreia a fost abordat subiectul educării și formării tinerilor în spiritul valorilor creștin-ortodoxe și a moralei creștine.
  1. Totodată, în cadrul Parohiei „Buna-Vestire” din s. Cucuruzeni, s-a desfășurat o conferință educativă cu titlu ,,Tinerii și preocupările lor. Viața în Hristos”; la care au participat elevii claselor a 7-a, a 8-a și a 9-a. În cadrul acesteia s-a discutat despre preocupările necesare care ar trebui să le aibă un tânăr creștin.

Scopul activităților misionare petrecute în cadrul acestei săptămâni dedicate tinerilor a fost:  împrospătarea şi sporirea vieţii duhovniceşti  în rândul tinerilor, care are menirea de a-i ajuta pe tineri să descopere frumuseţea propriei vieţi prin contemplarea darurilor primite de la Dumnezeu şi să îşi înalţe recunoştinţa pentru tot ceea ce Dumnezeu le oferă neîncetat.

Serviciul de presă al Vicariatului de Orhei