Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

5:07, sâmbătă, 15 septembrie, 2012

Zi de rugăciune pentru binecredinciosul popor al Moldovei

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, data de 16 septembrie a fost instituită ca zi de rugăciune pentru concilierea și liniștea țării. Astfel, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, îndeamnă toate parohiile și mănăstirile din cuprinsul său, ca în această zi, dimpreună cu poporul binecredincios, să înalțe către Dumnezeu următoarea rugă:

Rugăciune pentru pace şi bună înţelegere în Republica Moldova

Doamne Dumnezeul nostru, care eşti Atotţiitor şi Preamilostiv, binecuvântează poporul Tău şi dăruieşte-l cu pace, linişte şi bună înţelegere.

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru! Ocroteşte acest pământ sfinţit de bine-credincioşii noştri înaintaşi şi apără pe drept-măritorii creştini de dezbinare, gâlceavă şi orice neînţelegere dintre fraţi.

Prin puterea Sfântului Duh, înţelepţeşte conducerea, oastea şi întreg poporul Republicii Moldova pentru ca să trăiască în unitate şi deplină înţelegere spre binele ţării, proslăvind numele Tău.

Fereşte-ne cu puterea Ta nebiruită de duşmanii cei văzuţi şi nevăzuţi care vor să ne dezbine şi să ne certe între noi, apără-ne de ispitele trufiei, urii şi de tot gândul duşmănos, ca să viețuim toți împreună fără de primejdii, în bucurie curată, pe strămoşescul nostru pământ.

Precum Te-ai milostivit de noi în clipele de grea cumpănă, nu Te întoarce nici acum de la cei care cu umilinţă şi nădejde Îţi cer ajutorul şi întărirea.

Pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale Sfinţilor care s-au proslăvit pe pământul Moldovei, ajută-ne să ne trăim vieţile şi să ne creştem copiii în Legea păcii şi iubirii, propovăduită în Evanghelia Ta.

Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.