Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:00, vineri, 6 iulie, 2012

Regulament cu privire la admiterea pentru studii la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

REGULAMENT CU PRIVIRE LA ADMITEREA PENTRU STUDII LA ACADEMIA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN MOLDOVA

Studii postuniversitare de masterat – Admiterea la ciclul II studii (Masterat) se desfăşoară la specializările: – Istoria şi Filosofia Religiilor; – Biblice; – Teologie şi Asistenţă Socială. Perioada de studii – 2 ani; în bază de contract.

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele: Cerere (model tip); 6 fotografii (3×4); Certificatul medical (0-86U); Actul de studii superioare (original+xerox); Binecuvîntarea preotului duhovnic; Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici; Certificatul de naştere (original+xerox); Adeverinţa de botez (orginal+xerox); Buletinul de identitate (original+xerox); Bonul de plată pentru admitere; Taxa de şcolarizare (contractul de studii).

Informaţii cu privire la ADMITERE:

Republica Moldova

mun. Chişinău, str. Ismail 46

tel. (+373 22) 54 28 70