Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:56, marți, 2 octombrie, 2012

Recunoştinţă pentru binefăcătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a avut o întrevedere cu doamna Claudia Melnic, ex-ministru de finanţe al RM şi o deosebită binefăcătoare a Bisericii Ortodoxe din ţara noastră.

Vlădica Vladimir a mulţumit distinsei doamne pentru numeroasele acte de binefacere pe care le-a făcut de-a lungul timpului, manifestându-şi speranţa că şi în continuare va da dovadă de frumoase exemple filantropice.

În semn de recunoştinţă, Întâistătătorul a decorat-o pe doamna Melnic cu Ordinul “Cuv. Parascheva” gr.II, urându-i realizări frumoase în toate domeniile de activitate ale Domniei Sale.