Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

3:00, vineri, 31 mai, 2019

PS Ambrozie (Munteanu) a fost numit Episcop pentru comunitățile ortodoxe moldovenești din Italia – Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove

Joi, 30 mai 2019, în clădirea istorică a Sfântului Sinod din orașul Sankt-Petersburg, a avut loc ședința ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, prezidată de către Sanctitatea Sa Kiril, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.

În cadrul ședinței a fost luată o decizie istorică cu privire la starea parohiilor moldovenești din Italia. Având în vedere numărul tot mai mare a cetățenilor moldoveni aflați în peninsula apenină, Sfântul Sinod a decis numirea unui Episcop pentru comunitățile ortodoxe moldovenești cu titlul de Bogorodsk, având drepturi de Vicar al Exarhatului Patriarhal pentru Europa Occidentală.

Episcop de Bogorodsk, Vicar al Exarhatului Patriarhal pentru Europa Occidentală a fost numit Preasfințitul Părinte Ambrozie (Munteanu), Episcop de Neftekamsk și Octeabrsk.

 ***

Preasfinţitul Părinte Ambrozie Munteanu, episcopul moldovean ce a păstorit șapte ani Eparhia de Neftekamsk şi Octeabrsk (Federația Rusă, Bashkortostan) s-a născut la 25.10.1973 în s. Taxobeni, r. Făleşti, R. Moldova

A intrat în mănăstirea Noul Neamţ la 04.03.1991 şi a fost tuns în monahism la 07.04.1993 de către PS Vichentie (Morari).

Hirotonit ierodiacon la 03.05.1994 în mănăstirea Noul Neamţ de către PS Vichentie (Morari).

Hirotonit ieromonah la 28.11.1996 în mănăstirea Noul Neamţ de către ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove.

Studii: Şcoala medie completă (1990); Seminarul Teologic de Chişinău (1990-1994); Academia Teologică din Moscova (1996-2000); Academia Teologică din Kiev (2000-2004); Studii de masterat în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale (2006-2007); Studii de doctorat în cadrul aceleiași Universităţi (2007-2011); cursuri de recalificare la Aspiratura si Doctorantura Patriarhală din Moscova (2009-2011).

Funcţii bisericeşti: Cancelar şi Arhivar al Episcopiei de Tighina (1991-1995);  Secretar al Mănăstirii Noul Neamţ (1993-1996); Lector la Seminarul Teologic din Chişinău (1994-1998); Inspector şi Ajutor de Prorector pentru studii la Seminarului Teologic de Chişinău (1996-1999); Duhovnic al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” s. Călărăşeuca, r. Ocniţa (1998-1999); Secretar al Episcopiei de Edineţ şi Briceni (1999-2001); Director al Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf. Elizabeta” din Edineţ (1999-2001); Administrator al Societăţii Surorilor de Caritate din Edineţ (1999-2001); Stareţ-interimar al Mănăstirii „Învierea Domnului” or.Briceni (1999-2000); Duhovnic al Mănăstirii „Sf.Treime” s.Rudi, r.Donduşeni (2001-2002); Duhovnic al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” s.Căpriana, r.Străşeni (2002); Stareţ al Mănăstirii „Sf.Treime” s.Frumoasa, r.Călăraşi (2002-2006); Secretar al Departamentului Mitropolitan Mănăstiri şi Viaţă Monahală (2002-2006); Director adjunct al Seminarului Teologic Liceal de Fete „Regina Maria” din s. Suruceni, r. Ialoveni (2006-2007);

Duhovnic al Mănăstirii „Sfînta Treime” s. Frumoasa, r. Călăraşi  (2006- prezent); Director al Școlii de Iconografie și Mozaic (2008-prezent); Stareț al mănăstirii „Înălțarea Domnului” s. Hîrjauca, r. Călărași (2011-prezent), Președinte al Departamentului eparhial Mănăstiri şi Viaţă Monahală (2011-prezent); Consilier eparhial (2011-prezent); Menbru al Judecății eparhiale (2011-prezent).

Distincţii bisericeşti: Orar dublu (16.01.95), de către PS Vichentie (Morari);  Bederniţă (28.11.96), Cruce aurită (12.06.97), Avansat la treapta de egumen (28.11.97), de către ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove;  Paliţă şi Cruce cu podoabe (18.01.99), de către PS Dorimedont (Cecan); Avansat la treapta de arhimandrit cu dreptul de a sluji Sf.Liturghie cu Uşile Împărăteşti deschise pînă la „Tatăl nostru” (16.04.00), de către PS Dorimedont (Cecan); Dreptul de a purta toiag stăreţesc (23.11.04), de către ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.

Ordinul patriarhal „Sf. Serghie de Radonej” gr.III (2008), ordinul mitropolitan „Sf. Paisie de la Neamț” gr.II (2009), ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt” gr. II (2011).

La ședinţa Sfântului Sinod din 27-28 decembrie 2011,  Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ambrozie (Munteanu), duhovnicul mănăstirii „Sfînta Treime” din Frumoasa, Exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni şi Rector al Şcolii Eparhiale de Teologie din oraşul Ungheni a fost ridicat în treapta de episcop al nou înfiinţatei eparhii de Neftekamsk şi Belebei, Federația Rusă (actualmente Neftekamsk și Birsk.

La ședinţa Sfântului Sinod din 30 mai 2019, Preasfințitul Părinte Ambrozie a fost numit Episcop pentru comunitățile ortodoxe moldovenești cu titlul de Bogorodsk, având drepturi de Vicar al Exarhatului Patriarhal pentru Europa Occidentală.

Sursa: Moldova Ortodoxă, https://ortodox.md/