Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:00, vineri, 2 aprilie, 2021

Protopopul de Telenești, protoiereul mitrofor Marian Boldescu marchează vârsta de 50 de ani. Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir

Vineri, 2 aprilie 2021, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a adresat Protoiereului mitrofor Marian Boldescu, protopop de Telenești și paroh al bisericii „Minunea Arhanghelului Mihail” din Sărătenii Vechi, un mesaj de felicitare сu prilеjul aniversării jubileului de 50 de ani.

Preacucernice părinte protopop,

Astăzi, când prin voia şi prin binecuvântarea lui Dumnezeu aţi ajuns la frumosul jubileu de 50 de ani din ziua nașterii, venim să Vă adresăm cele mai sincere şi mai călduroase felicitări şi urări de bine, nădăjduind cordial că şi de acum înainte, Bunul şi Dreptul Mântuitor Vă va întări şi Vă va îndruma încă mulţi ani sănătoşi să slujiți cu înţelepciune şi pace Biserica lui Hristos.

De 17 ani Sfinția Voastră îndepliniți ascultarea de protopop, dezvoltând frumoase proiecte și activități pastorale, culturale, sociale, etc.

Confrații slujitori vă prețuiesc pentru cumsecădenia și atitudinea respectuoasă manifestată pe parcursul anilor!

Cunoscând memorabilile realizări ale Preacucerniciei Voastre, în calitate de Preot, Protopop și fiu ascultător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, ne rugăm Domnului în această frumoasă și importantă zi pentru Dumneavoastră, ca să Vă țină sănătos și ferit de primejdiile cele văzute și nevăzute pentru ca și în continuare să fiți model de simțire și trăire duhovnicească celor din jur.

 

La mulți și plini de har ani, Stimate Părinte Marian!

Cu părintească binecuvântare,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE