Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:17, marți, 6 octombrie, 2020

Protopopul de Soroca, protoiereul mitrofor Nicolae Craveț marchează vârsta de 40 de ani și 20 de ani de slujire la Altarul Bisericii. Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir

Marți, 6 octombrie 2020, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a adresat Protoiereului mitrofor Nicolae Craveț, protopop și secretar al Vicariatului de Soroca, un mesaj de felicitare сu prilеjul aniversării popasului aniversar de 40 de ani de viață și 20 de ani de slujire la Altarul Bisericii:

Preacucernice părinte protopop și secretar al Vicariatului de Soroca,

Cu părintească dragoste, vă adresez sincere felicitări cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani ai vieții.

Din fragedă tinerețe v-ați consacrat viața slujirii Bisericii lui Hristos. Au trecut 20 de ani din ziua în care v-am hirotonit în treapta de diacon în biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Cetatea Soroca.

De 17 ani Sfinția Voastră îndepliniți ascultarea de protopop, dezvoltând frumoase proiecte și activități pastorale, culturale, sociale, etc.

Activitatea didactică ce o desfășurați la Colegiul „Mihai Eminescu” din orașul Soroca, este exemplară și apreciată de profesorii și elevii instituției.

Confrații slujitori vă prețuiesc pentru cumsecădenia și atitudinea respectuoasă manifestată pe parcursul anilor!
La ceas aniversar, vă doresc să aveți parte de pace și sănătate, bucurii și sfinte împliniri!

Cu acest remarcabil prilej din viața Preacucerniciei Voastre consider potrivit să vă confer înalta distincție bisericească – ordinul „Sfântul Ierarh Petru Movilă”, gr.III.

La mulți și plini de har ani, Stimate Părinte Nicolae!

Cu părintească binecuvântare,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE