Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:28, vineri, 2 septembrie, 2022

Protopopiatul Strășeni a semnat un acord de colaborare cu Direcția Generală Educație a Consiliului raional Strășeni

Vineri, 2 septembrie, afost semnat un ACORD DE COLABORARE între PROTOPOPIATUL STRĂȘENI și DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE a Consiliului raional Strășeni.

Părțile și-au propus colaborarea în vederea promovării valorilor creştine în mediul educațional prin activități de susținere a predării disciplinei opționale „Religia” și realizarea de programe educaţionale extracurriculare cu specific religios (concursuri, festivaluri) în spiritul normelor legislaţiei în vigoare precum și creșterea calității actului educațional în școlile implicate în proiectul de educație religioasă.

Drept obiective semnatarii Acordului și-au propus:
➡️ Promovarea educaţiei religioase în școlile din raion respectându-se prevederile legale în vigoare (Codul educației, Planul cadru, Instrucțiunea privind procesul de selectare a disciplinelor opționale etc.);
➡️ Coordonarea activităților extrașcolare (festivaluri, concursuri) cu caracter moral-
religios între părțile semnatare;
➡️ Realizarea de acțiuni educaționale în vederea formării la elevi a virtuţilor creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios;
➡️ Implicarea metodistului coordonator delegat din partea protopopiatului în activitatea de atestare a profesorilor de Religie din raion;
➡️ Susținerea metodică a responsabilului de disiciplina opțională Religie din partea Direcției prin asigurarea cu materiale didactice și organizarea de către metodistul
coordonator a reuniunilor metodice la disciplina Religie;
➡️ Realizarea de schimb de informații privind datele statistice (numărul de școli și elevi) care studiază disiciplina opțională Religie;
➡️ Realizarea de acțiuni cu caracter interdisiciplinar în vederea corelării cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ;
Organizarea de seminare teoretico-practice în vederea diseminării bunelor practici de educație religioasă din raion

Acordul de Colaborare a fost semnat de catre Protopop Arhimandrit FILARET CUZMIN și Lucia Caciuc-Rosioru Şefa Direcției generale educație Strășeni.

Sursa: Direcția Generală Educație Strășeni