Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:22, joi, 10 septembrie, 2020

Protoiereul mitrofor Andrei Burlescu – 30 de ani de slujire la Altarul Domnului

Protoiereul mitrofor Andrei Burlescu, parohul bisericii Sf. Serafim de Sarov aniversează 30 de ani de slujire preoțească. La acest moment de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova  i-a adresat părintelui Andrei un mesaj de felicitare.

Preacucernice Părinte Andrei,

La aniversarea a 30 de ani din ziua hirotoniei Preacucerniciei Voastre în treapta preoțească, dăm Slavă lui Dumnezeu pentru bogatele roade duhovnicești și pământești de care ați fost învrednicit.

Preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu, or, tocmai mulțimea împlinirilor pe plan pastoral-misionar, social, cultural sau material din anii păstoririi Sfinției Voastre, constituie o mărturie concretă a faptului că Dumnezeu, prin Harul cel mântuitor și de viață făcător al Sfântului Duh, împlinește lucrarea sfințitoare, mântuitoare și ocârmuitoare.

În bogata activitate pastoral-liturgică menționăm edificarea din temelie a bisericii cu hramul Sfântul Serafim de Sarov și nu în ultimul rând îndrumarea numeroșilor fii și fiice duhovnicești.

La acest frumos popas binecuvântat și aniversar, Vă rugăm să primiți din partea noastră, cele mai călduroase urări de sănătate și de putere duhovnicească, pentru a duce mai departe, cu roade la fel de bogate, întru mântuire, greaua sarcină care Vi s-a încredințat – preoția lui Hristos, jertfelnică, atot-iertătoare și sfântă.

 

La mulți ani cu bucurii și binecuvântări cerești!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE