Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:25, vineri, 19 februarie, 2021

Prot. mitr. Veniamin Onu, parohul bisericii „Sf. Nicolae” din Vicenza, Italia, la 25 de ani de slujire preoțească

Protoiereul mitrofor Veniamin Onu, parohul bisericii „Sf. Nicolae” din Vicenza, Italia aniversează 25 de ani de slujire preoțească. La acest moment de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova i-a adresat Părintelui Veniamin un mesaj de felicitare.

Preacucernice Părinte Veniamin,

Cu ajutorul lui Dumnezeu aţi ajuns la a 25-a aniversare de când aţi fost hirotonit în treapta sacerdotală.

Cunoscându-Vă drept un slujitor energic și cu caracter, ne-am convins de dăruirea Dumneavoastră pentru propășirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, în calitate de paroh al comunităților ortodoxe moldovenești „Sf. Nicolae” din Vicenza și „Sf. Treime” din Fidenza din Italia.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit până acum au fost întru totul închinaţi Altarului Domnului – prin multă muncă, osteneală, nădejde şi dragoste faţă de semeni aţi reuşit numeroase realizări, atât în domeniul slujirii misionare, precum și a multor activități social-filantropice.

În zi de frumoasă aniversare, Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă ferească de toată ispita acestei vieţi învolburate şi să Vă dăruiască viață îndelungată și cât mai multe realizări bineplăcute pentru binele și mărirea Sfintei noastre Ortodoxii, mulțumindu-Vă pentru toată truda pe care o depuneți pentru luminarea și îndrumarea poporului nostru bine-credincios aflat la muncă în afara hotarelor țării.

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE