Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:08, duminică, 21 octombrie, 2018

Prima Slujbă în cinstea Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ

Nădejdea creștinilor, Maică Prealăudată, lauda monahilor și a Moldovei ocrotitoare, vindecă neputințele sufletelor și ale trupurilor noastre, acoperă-ne pe noi cu Cinstitul Tău omofor și mântuiește sufletele noastre!

Duminică, 21 Octombrie 2018, în prima duminică după prăznuirea Acoperământului Maicii Domnului, numeroși credincioși din toate colțurile republicii au venit cu mare dragoste să aducă prinos de rugăciune Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, la prima Slujbă în cinstea Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ, ce a avut loc la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Hârbovăţ, r-nul Călărași.

Conform deciziei Sinodului BOM (Procesul verbal NR. 2 din 13.06.2018), Slujba de prăznuire a Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăț și soborul Tuturor Sfinților care s-au proslăvit pe pămîntul Moldovei au fost transferate din data de 1/14 octombrie în prima duminică după serbarea Acoperământului Maicii Domnului.

În dimineața zilei au fost întâmpinați înalții ierarhi, Înaltpreasfințitul Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari și Chiriarhul locului Preasfințitul Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Sfințit Arhimandrit al acestei Mănăstiri. A urmat întâmpinarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Vladimir care a acceptat cu bucurie invitația Preasfințitului Episcop Petru și a Egumenului Mănăstirii Hârbovăț, Arhimandritul Spiridon (Marin).

Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul de Preotese al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, condus de doamna Irina Gajim.

La Vohodul mic, Mitropolitul Vladimir a decorat cu înalte distincții bisericești mai mulți slujitori:

– Egumenul Mănăstirii Hârbovăț, Arhimandritul Spiridon (Marin) a fost decorat cu dreptul de a sluji Sfânta Liturghie cu Ușile împărătești deschise până la Heruvic,

–  Arhimandritul Kiril (Braguța), starețul Mănăstirii Hârjauca – dreptul de a sluji Sfânta Liturghie cu Ușile împărătești deschise până la Rugăciunea domnească Tatăl Nostru.

– Arhimandritul Spiridon (Jalbă),  starețul Mănăstirii Veverița – dreptul de a sluji Sfânta Liturghie cu Ușile împărătești deschise până la Rugăciunea domnească Tatăl Nostru.

Tot în această zi, Vlădica Vladimir l-a hirotonit diacon pe tânărul Liviu Angheluș, student în anul III al Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, pe seama bisericii cu hramul Sf. Antonie cel Mare din or. Șoldănești.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost un prilej de rugăciune, unitate şi comuniune sufletească, în timpul căreia slujitorii Domnului și credincioșii, cu credinţă şi smerenie, au slăvit pe Dumnezeu cel unit în Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și au adus laudă Maicii Domnului care a dat acest mare odor, Icoana Sa Făcătoare de Minuni a Moldovei.

La final, a fost oficiat un Te-Deum, iar, mai apoi PS Episcop Petru a rostit un înălțător cuvânt de învățătură în care a menționat următoarele:

„Mănăstirea Hârbovăț a fost aleasă de Maica Domnului pentru a fi locaș preacinstit al Sfintei Ei Icoane, devenind astfel casă de mângâiere lăuntrică și tămăduire sufletească și trupească pentru mulțimea de suflete a poporului nostru credincios, ce vin la Icoana Ei și-i cer cu credință curată și dragoste ajutorul, începând încă cu sf. sec. al XVIII-lea și până în zilele noastre.

Credința în puterea miraculoasă a Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul dumnezeiesc de la Hârbovăț vine încă de la începutul existenței ei în această Mănăstire, atunci când a fost salvată de câteva ori din foc în chip minunat, rămânând de fiecare dată neatinsă de flăcări. De atunci, Icoana este considerată drept izbăvitoare și ajutătoare în necazuri atât monahilor, cât și mirenilor, bucurându-se de o cinstire deosebită în țara noastră. Acest lucru se datorează puterii ei sfințitoare care s-a manifestat și se arată și astăzi în nenumărate cazuri și întâmplări din viața de zi cu zi.

Garanția unui viitor promițător și strălucit al țării și al Bisericii noastre este păstrarea legăturii permanente cu Dumnezeu, prin această evlavie populară și credință specială pe care cu mare greu o mai întâlnești astăzi la alte popoare europene. Să urmărim ca scopul și rostul vieții noastre și a toate câte facem să fie drept o slujire a Luminii, a Adevărului și a înfăptuirii dreptății lui Dumnezeu în lume”.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media