Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

2:39, vineri, 29 iulie, 2022

Președintele Sectorului Sinodal Asistenţă Spirituală în Instituţiile Medicale, Pr. Marin Cij, la cea de a 40-a aniversare din ziua naşterii

Preotul Marin Cij, paroh al bisericii în construcție „Sf. Arhanghel Mihail” din mun. Chișinău și președinte al Sectorului Sinodal Asistenţă Spirituală în Instituţiile Medicale aniversează astăzi frumoasa vârstă de 40 de ani.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova i-a transmis un mesaj de felicitare.

Preacucernice părinte Marin,

În ziua în care Preamilostivul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu bine la cea de a 40-a aniversare din ziua naşterii, Vă aducem sincerele noastre felicitări, urându-Vă ca şi în continuare, încă mulţi ani înainte să păstoriţi cu aceiaşi blândeţe şi înţelepciune turma ce V-a fost încredinţată pentru a o îndrepta pe calea mântuirii.

Știindu-Vă slujitor tânăr și energic, ne-am convins de dăruirea Dumneavoastră pentru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova nu doar ca preot-paroh, dar și în calitate de președinte al Sectorului Sinodal Asistenţă Spirituală în Instituţiile Medicale, iar entuziasmul Sfinției Voastre ne îndeamnă să Vă urăm cât mai multe realizări frumoase în numele Domnului.

În zi aniversară ne rugăm Atotţiitorului să Vă ferească de toată ispita acestei vieţi învolburate şi să Vă dăruiască cu binecuvântările Sale întru mărirea Bisericii Drept-măritoare.

Cu arhierești binecuvântări

† VLADIMIR.

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE