Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:03, duminică, 19 aprilie, 2020

Preasfințitul Siluan, Episcopul Orheiului își serbează ziua de naștere

Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Orheiului, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, îşi aniversează, astăzi, în Duminica Învierii, 19.04.2020 ziua de naștere.

Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, i-a transmis Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

Preasfinţiei Sale,
Preasfinţitului Siluan,
Episcopul Orheiului
Preasfinţia Voastră,

La acest frumos popas aniversar, prilejuit de împlinirea a 43 de ani de viață a Preasfinţiei Voastre, primiți cele mai sincere gânduri de felicitare, de sănătate, belșug de roade alese şi binecuvântate!

Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos, Arhiereul cel Veşnic şi Păstorul cel Bun, să vă dăruiască ani plini de bucurii duhovniceşti, multă sănătate şi ajutor în lucrarea pe care o desfăşuraţi cu multă osteneală şi zel misionar, în cadrul Mitropoliei noastre, pentru folosul Bisericii şi al prosperării acesteia.

În activitatea sacerdotală a Preasfinției Voastre ați dat dovadă de slujire cu credincioșie și dăruire integrală a Bisericii, cristalizată în cele două dimensiuni pe care Preasfinția Sa le-a îngemănat în chip fericit: slujirea lui Dumnezeu prin slujirea oamenilor.

Bogata activitate pastoral‑liturgică şi social‑misionară,  pune în lumină taina rodirii spirituale ca împlinire a responsabilității de a mărturisi şi sluji, prin cuvânt şi faptă, prezența şi lucrarea lui Hristos Marele-Preot sau Arhiereul veșnic în Biserica Sa.

Vă adresăm alese felicitări pentru aniversarea zilei de naștere şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul Cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserica noastră Ortodoxă!

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească binecuvântare și dragoste în Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***

Date biografice:

Din 27 august 1999, în fruntea comunităţii monahale se află PS Episcop Siluan (Şalari).

Episcopul Siluan s-a născut la 19 aprilie 1977, în satul Văratic, raionul Râşcani. După absolvirea gimnaziului din localitate a devenit frate la mănăstirea Saharna. Aici a primit călugăria şi preoţia.

A studiat prin corespondenţă la Seminarul Teologic de la mănăstirea Noul Neamţ. Din 2001 este hirotesit ca arhimandrit. La momentul desemnării sale ca stareţ al mănăstirii, aşezământul monahal de la Curchi se găsea încă într-o stare deplorabilă. Bisericile, dar şi celelalte construcţii, necesitau reparaţie şi renovare.

Astfel, în biserica Tuturor Sfinţilor din cimitirul mănăstirii se afla o morgă, rămasă încă de pe timpurile când aici se afla Spitalul de Psihiatrie, iar în interiorul bisericii mai erau cadavre umane. Iniţial, a fost reparată biserica Sfântul Nicolae.

Episcopul Siluan îşi aminteşte cum a început reconstrucţia sfântului locaş: „Până în anul 2002, în incinta bisericii era depozitul spitalului. Am scos vreo opt maşini mari încărcate cu gunoi. Reconstrucţia am început-o cu propriile puteri, apoi a aderat şi administraţia raionului Orhei. Mai târziu, ne-a ajutat statul, businessmenii şi unele întreprinderi”

În 2002, părintele Siluan este numit şeful Departamentului mănăstiri şi viaţă monahală din cadrul Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove. La 30 decembrie 2010, printr-un decret al ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, arhimandritul Siluan, stareţul mănăstirii Curchi şi exarhul mănăstirilor din Moldova, a fost numit protopop de Orhei.

În anul 2012, arhimandritului Siluan (Şalari), exarh al mănăstirilor din Moldova, printrun decret prezidenţial, i-a fost conferit titlul onorific Om emerit. Această înaltă distincţie i-a fost acordată în semn de recunoaştere a meritelor Preacuviosului părinte pe tărâmul credinţei creştine.