Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:34, luni, 19 aprilie, 2021

Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan îşi aniversează ziua de naştere

Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, îşi aniversează luni, 19 aprilie 2021, ziua de naştere.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a adresat Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

 

Preasfinţiei Sale,

Preasfinţitului SILUAN,

Episcopul Orheiului,

Preasfinţia Voastră,

 

Cu prilejul aniversării a 44 de ani de viață a Preasfinției Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate și binecuvântări cerești.

La această sărbătoare binecuvântată, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții, precum și pentru darurile revărsate asupra Preasfinției Voastre, pe care le-ați cultivat de-a lungul anilor prin rugăciune și osteneală, înțelepciune și stăruință.

Apreciem cu multă considerație slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar al Preasfinției Voastre, care se concretizează într-o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară pe care o realizați, slujind cu totală dăruire Bisericii lui Hristos și bine-credinciosului Ei popor încredințat spre păstorire și învățând necontenit prin cuvânt și prin propria viață mărturisitoare.

Asigurându-Vă de părinteștile noastre rugăciuni, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să Vă dăruiască în continuare darurile sale duhovniceşti cele bogate!

 

Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE