Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

5:18, joi, 21 mai, 2020

Preasfințitul Ioan, Episcopul Sorocii își sărbătorește ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Ioan Teologul

Preasfinţitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove își cinstește joi, 21 mai 2020, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul (de Dumnezeu Cuvântătorul).

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova i-a transmis un mesaj de felicitare.

Preasfinţia Voastră,

Astăzi, când suflarea creştinească prăznuieşte cu multă bucurie duhovnicească pe marele luminător Sfântul Apostol Ioan Teologul, Vă aducem felicitările noastre cordiale, însoţite de sincere urări de bine cu frumoasa ocazie a celebrării protectorului ceresc al Preasfinţiei Voastre.

În ceas de sărbătoare, nădăjduim că Hristos Mântuitorul, prin rugăciunile Sfântului Ioan Teologul, Vă va călăuzi cugetul şi pasul spre întărire duhovnicească, bună şi folositoare arhipăstorire, spre îndrumarea turmei iubitoare de Dumnezeu pe calea mântuirii şi muncă spornică pentru binele şi propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Dorindu-Vă deplină sănătate trupească şi sufletească, precum şi ani mulţi întru toate cele bune şi de folos, Vă asigurăm de aleasa noastră preţuire şi deplinul respect.

Cu dragoste întru Hristos Mântuitorul,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTRTEGII MOLDOVE