Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:34, duminică, 21 aprilie, 2024

Preasfințitul Filaret, episcop de Căpriana a săvârşit slujba Pasiei la catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, în seara duminicii a 5-a din Postul Mare, 21 aprilie 2024, Preasfințitul Filaret, episcop de Căpriana, vicar al Mitropoliei Moldovei a săvârşit slujba Pasiei la catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău. Taina mântuirii sau a salvării noastre are în centrul ei Crucea Mântuitorului Iisus Hristos, căci în taina Crucii se descoperă taina mântuirii oamenilor.

În Cruce se află tainic sensul vieţii, în aceasta înţelegând de fapt că prin Cruce am primit începutul unei vieţi binecuvântate fără de sfârşit, devenind fii după har ai lui Dumnezeu.

Crucea presupune aşadar sacrificiu, dăruire şi iubire jertfelnică, iar în Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos noi Îl rugăm: „Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău”.

Credinţa noastră în puterea Crucii dă sens vieţii şi astfel înţelegem că participarea noastră la taina Crucii presupune, pe de o parte, asumare cu devotament a credinţei, iar pe de altă parte, mărturisirea publică a lui Hristos într-o lume care fără Hristos nu ar fi cunoscut decât moarte şi suferinţă. În taina Crucii se descoperă taina Învierii.

Sursa: Mănăstirea Căpriana