Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:19, miercuri, 7 noiembrie, 2012

Patriarhul Daniel: mesaj de solidaritate față de Biserica Ortodoxă Rusă și Patriarhul Kiril

Preafericirea Sa Patriarhul Daniel al României a trimis o scrisoare Patriarhului Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii, în care își exprimă sprijinul față de inițiativele Patriarhiei Moscovei legate de protejarea și promovarea principiilor Evangheliei și ale tradiției creștine în societate. Textul este redat mai jos.

Preafericirea Voastră,

Iubite frate și împreună-slujitor întru Hristos, Domnul nostru,

În ultima perioadă am auzit despre acte reprobabile săvârșite atât împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse, cât și împotriva Preafericirii Voastre personal.

Din nefericire, atitudinea anticreștină a unor persoane sau asociații ce pretind că reprezintă societatea civilă, este manifestată din ce în ce mai mult peste tot in lume. Valorile perene ale creștinătății, promovate de Biserica Ortodoxă, sunt din ce în ce mai disprețuite într-o societate preponderent individualistă și secularizată, care, din nefericire, nu mai poate percepe prezența lui Dumnezeu și înțelege nevoia comuniunii cu El.

 În acest sens, Biserica Ortodoxă Română sprijină inițiativele Bisericii Ortodoxe a Rusiei, Biserică-soră, în ceea ce privește protejarea și promovarea principiilor Evangheliei și ale tradiției bimilenare creștine în societate. Totodată, Biserica Ortodoxă Română își exprimă solidaritatea frățească cu Biserica Ortodoxă Rusă, care este defăimată și umilită. Gândindu-ne la cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos către ucenicii Săi: “În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, căci am biruit lumea” (Ioan 16:33), ne rugăm Sfintei Treimi să Vă întărească duhovnicește și să Vă apere.

Cu siguranță, în timpul greilor ani ai dictaturii ateiste, Bisericile noastre au învățat să nu accepte cultura fără credință, știința fără spiritualitate, materia fără spirit, cunoașterea fără comuniune, filosofia fără speranță, și, mai mult decât orice, o societate fără Dumnezeu. Din nefericire, observăm că societatea capitalistă de astăzi este deseori ostilă Bisericii și lucrării acesteia în societate.

În context, credem că tocmai în aceste încercări, consultarea și cooperarea între Bisericile noastre surori ne întărește în apărarea adevăratei credințe și în cultivarea comuniunii frățești.

Cu profund respect și dragoste frățească întru Hristos,

 + DANIEL, 

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE