Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:09, sâmbătă, 19 martie, 2022

Patriarhul Chiril: Citiți în fiecare zi canonul către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cu adăugirea rugăciunii pentru pace

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a venit cu o adresare către arhipăstorii, păstorii, monahii, monahiile și întreg poporul credincios al Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu evenimentele din Ucraina.

Iubiți confrați arhipăstori!

Dragi părinți, frați și surori! Noi trecem azi printr-o perioadă istorică deloc simplă: toate gândurile, neliniștile și rugăciunile noastre sunt legate de evenimentele ce au loc în Ucraina. Dar și în cele mai grele vremuri de restriște poporul nostru a căutat ajutor la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu care întotdeauna a fost o mijlocitoare și apărătoare neobosită a Sfintei Rusii.

În zilele Postului Mare, când Biserica în pocăință stă în fața Domnului, mă adresez către voi toți, dragii mei, cu chemarea de a citi în fiecare zi „Canonul de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cântat la orice întristare sufletească și la orice întâmplare grea” cu adăugirea la el a rugăciunii pentru pace, aprobată anterior.

Să ne îndreptăm dar privirea și suspinul către Mijlocitoarea neobosită a neamului creștinesc, ca pentru rugăciunile Ei neîntrerupte de mamă Domnul Cel Iubitor de Oameni să încline mila Sa către popoarele noastre și să ne dăruiască pace trainică și invincibilă.

† CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

***

Rugăciunea pentru pace

Stăpâne Multmilostive Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, ale sfinților întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir și marii cneaghine Olga, a sfinților Noilor mucenici și mărturisitori ai Bisericii noastre, ale sfinților cuvioșilor și purtătorilor de Dumnezeu părinților noștri Antonie și Teodosie, făcătorii de minuni din Lavra Pecerska, ale lui Serghie, egumenul de Radonej, ale lui Iov de la Poceaev, ale lui Serafim de Sarov și ale tuturor sfinților primește rugăciunea noastră pentru Biserică și tot poporul Tău.

De la aceeași cristelniță a Botezului, încă de pe vremea sfântului cneaz Vladimir, noi, fiii Tăi, milă cerem – duhul iubirii de frați și de pace în inimile noastre întărește-l!

Pe cei de alt neam care doresc războiul și asupra Sfintei Rusii s-au ridicat oprește-i, iar intențiile lor prăbușește-le.

Cu Harul Sfântului Duh pe conducătorii țării îndreaptă-i către tot binele, pe ostași în poruncile Tale întărește-i, pe cei fără de adăpost – în casă adu-i, pe cei flămânzi – hrănește-i, pe cei în nevoi și suferințe – întărește-i și tămăduiește-i, celor aflați în tulburare și tristețe – dă-le nădejde bună și mângâiere, celor uciși pe câmpul de luptă – iertare de păcate și viață veșnică dăruiește-le.

Fă să ne umplem de credință, nădejde și dragoste către Tine, ca în toate țările noastre într-un gând și într-o suflare să Te slăvim pe Tine, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Tatăl Tău cel fără de Început și pe Preasfântul, Bunul și de Viață Făcătorul Tău Duh, în vecii vecilor. Amin.

Patriarchia.ru, traducere Traditia.md