Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:23, vineri, 30 iunie, 2023

Opinia Bisericii Ortodoxe din Moldova referitor la comunicatul de presă emis de către Mitropolia Basarabiei

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove regretă faptul că în Comunicatul de presă emis de către Mitropolia Basarabiei în data de 29 iunie 2023 se vorbește despre canonicitate, dar nu se citează nici un canon al Bisericii Ortodoxe care le-ar justifica primirea clericilor din Mitropolia Chișinăului. Mitropolia Basarabiei consideră că trecerea clerului și a credincioșilor sub jurisdicția dânșilor reprezintă un proces firesc și natural al lucrurilor. În Biserică, coruperea preoților și a credincioșilor nu poate fi numită sub nici o formă proces firesc și natural al lucrurilor, ci dimpotrivă, încălcare a Sfintelor Canoane. Vinderea oricui, ca Isav, pentru o farfurie de linte (Ieșire 25; 29-34), a fost și va rămâne urâciune înaintea lui Dumnezeu. Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei afirmă că schimbarea jurisdicției canonice este un act legal, garantat de legislația Republicii Moldova. Ne întrebăm însă: acest act este justificat și de Dreptul Canonic? Cum poate o entitate bisericească să pună Legislația Țării mai presus de Canoanele Sfintei Biserici?

În acest sens, cităm Canoanele Bisericii Ortodoxe:  

 • Canonul 11 apostolic (osândirea comuniunii cu cei caterisiţi):

Dacă cineva, cleric fiind, s-ar ruga împreună cu un cleric caterisit, să se caterisească şi el. (28 ap.; 4 Antioh.; 10 Cartag.);

 • Canonul 12 apostolic (scrisori canonice de recomandare):

Dacă vreun cleric sau laic afurisit, sau (încă) neprimit (în comuniune), mergând în altă cetate ar fi primit fără scrisori de recomandare (încredinţare), să se afurisească şi cel care l-a primit, şi cel primit;

 • Canonul 15 apostolic (transferarea clerului):

Dacă vreun presbiter sau diacon sau, în genere, oricare din rândul clericilor, părăsind parohia (enoria) sa, s-ar duce în alta, mutându-se cu totul va trece în altă parohie (enorie), contrar socotinţei (fără voia) episcopului său, poruncim ca acela să nu mai slujească, mai ales dacă, după ce a fost chemat de episcopul său să se reîntoarcă, nu s-a supus, rămânând (persistând) în neorânduială; să fie totuși primit acolo în comuniune ca un laic;

 • Canonul 16 apostolic (transferarea clerului):

Iar dacă episcopul la care s-ar găsi (unii ca aceştia), nesocotind oprirea hotărâtă împotriva lor, i-ar primi pe ei ca (fiind) clerici, să se afurisească, ca învăţător al neorânduielii. (15 ap.; 15 sin. I ec.; 17 Trul.; 3 Antioh.).

Mitropolia Basarabiei, pentru a-și argumenta reactivarea, vorbește despre Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 19 decembrie 1992. Ne întrebăm însă: în ce măsură această hotărâre respectă Canoanele Bisericii Ortodoxe stabilite de Sfinții Părinți la Sinoadele Ecumenice și cele locale. În această ordine de idei:

 • Canonul 129 – 133 al Sinodului din Cartagina:

Dacă cineva (Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove) … a păstorit un teritoriu timp de trei ani și nimeni nu a cerut acest teritoriu (Patriarhia Română), atunci nu-l va mai cere niciodată, mai ales dacă în această perioadă a existat episcop care să o facă și nu a făcut-o;

 • Canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic stabilește un termen de treizeci de ani pentru a purta dispute cu privire la proprietatea chiar și a unor parohii individuale:

Parohiile din fiecare eparhie … trebuie să rămână neschimbat sub autoritatea episcopilor responsabili de acestea – mai ales dacă timp de treizeci de ani au avut, fără îndoială, parohiile date în jurisdicția și conducerea lor;

 • Canonul 8 al Sinodului III Ecumenic:

Să se respecte, în anumite situații și pretutindeni în eparhii, ca nimeni dintre episcopii iubitori de Dumnezeu să nu-și lărgească jurisdicția sa asupra eparhiilor ce nu-i aparțin… să nu se încalce regulile părinților și să nu lăsăm aroganța autorităților seculare să se strecoare în sânul Bisericii și să nu ne pierdem treptat și pe neobservate acea libertate, pe care ne-a dăruit-o cu Scump Sângele Său, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce a eliberat întreaga omenire.

Mitropolia Basarabiei afirmă: Având în vedere toate acestea, facem cunoscut credincioșilor și clericilor din Republica Moldova că decretele date de Mitropolia Chișinăului (structură religioasă de apartenență rusă) asupra membrilor Mitropoliei Basarabiei nu au nicio valoare și sunt acte administrative care nu afectează starea harică a celor care vin în Biserica Mamă, Patriarhia Română. Ne întrebăm: cum este posibil ca Actul de Hirotonie, Decretul de numire în funcție de paroh, actele de acordare a distincțiilor de către Ierarhii Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove să fie veridice, recunoscute și să aibă valoare harică, iar actul de oprire emis de același Arhiereu să-și piardă valoarea, fiind considerat nul?  Aceeași întrebare o avem referitor la preotul Alexei Sîrbu, oprit de a sluji cele sfinte. Cum e posibil ca Hirotonia și distincțiile acestuia să aibă valabilitate, iar decizia Înalt Prea Sfințitului Vladimir de oprire din slujire să nu aibă valabilitate?

Considerăm că încercarea celor din Mitropolia Basarabiei de a corupe clerul și creștinii din Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, acoperindu-se cu anumite decizii ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, încalcă flagrant Dreptul Canonic al Bisericii Ortodoxe. Modalitatea actuală de acțiune din partea acestei entități bisericești duce și la încălcarea învățăturilor Sfintei Scripturi: Râvnind să binevestesc acolo unde Hristos nu fusese numit, ca să nu zidesc pe temelie străină (Romani 15, 20).

Îndemnăm toți clericii care au părăsit Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, în cadrul căreia au primit darul preoției, să-și aducă aminte de jurământul dat la Hirotonie și de încălcarea acestuia, de sminteala pe care au provocat-o și o provoacă în continuare. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului:

Iar cine va sminti pe unul dintr-aceștia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. (Matei 18, 6-7). Să țină cont și de Canoanele Bisericii Ortodoxe, pe care sunt datori să le respecte până la moarte:

 • Smintirea clerului și a credincioșilor prin comportamentul și viața personală (Matei 18: 7; Sinodul I Ecumenic, canonul 3, Sinodul VI Ecumenic, canonul 5);
 • Încălcarea jurământului (Canonul 25 apostolic);
 • Calomnie publică și blasfemie împotriva mitropolitului, episcopilor (Sinodul II Ecumenic, canonul 6);
 • Săvârșirea serviciilor divine după oprirea de a sluji cele sfinte (Canonul 28 apostolic);
 • Dacă cineva a fost oprit de la comuniunea liturgică și va pleca în altă parte pentru a fi primit în comuniune liturgică, acela să fie depus din cler. Despre aceeași ne vorbește și Epistola canonică a Sinodului către Papa Celestin: ”Cei care sunt excomunicați în eparhia lor nu pot fi percepuți ca sfințiți de comuniunea voastră… Orice neînțelegeri apar, ar trebui să se termine în Eparhiile lor”. (Canoanele 116 – 118 ale Sinodului din Cartagina);
 • Provocarea schismei în Biserică.

Cu regret, constatăm că deciziile luate de Mitropolia Basarabiei în ultima perioadă de timp au condus la poziționarea sa defavorabilă în raport cu Canoanele Bisericii. Orice admitere a clericilor din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove fără Scrisoare de plecare este necanonică și atrage asupra celui ce pleacă toate prevederile canonice, iar clericii care au migrat ar trebui să înțeleagă că datoria Înalt Prea Sfințitului Vladimir este să certe cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului și ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinși, pentru a-i face voia (II Timotei 2;25-26). Și iarăși zice Apostolul: Pe cei ce păcătuiesc mustră-i de față cu toți, ca și ceilalți să aibă teamă (I Timotei 5;20). Ca un Părinte iubitor, Mitropolitul își așteaptă fiii risipitori Acasă!

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media