Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:51, sâmbătă, 22 august, 2020

Mitropolitul Vladimir transmite condoleanțe: „Viorel Șaganean – un bun creştin şi harnic ctitor al Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova”

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, la trecerea din această viaţă a Domnului Viorel Șaganean, Director al tipografiei Europress din mun. Chișinău.

Am aflat cu multă întristare de trecerea la cele veşnice a Domnului Viorel Șaganean, Director al tipografiei Europress  – un bun creştin şi harnic ctitor al Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova.

De-a lungul timpului, Domnia Sa a demonstrat credincioşie şi râvnă pentru trăirea învăţăturilor Evangheliei şi pentru promovarea valorilor noastre creştineşti, prin activitatea sa tipografică prodigioasă, menită să întărească temelia Credinţei şi să ofere astfel un sprijin pentru societatea noastră mult încercată.

Deşi clipa despărţirii este nespus de grea, îi îndemnăm pe toţi cei care l-au cunoscut şi l-au preţuit pe nou-adormitul rob al lui Dumnezeu Viorel, să se îmbărbăteze şi să se mângâie cu rugăciunea către Mântuitorul Hristos şi cu nădejdea binecuvântatei învieri.

Exprimându-ne sincerele condoleanţe, suntem alături de rudele şi apropiaţii Domnului Viorel Șaganean şi ne rugăm lui Dumnezeu să-l odihnească pe harnicul şi neobositul rob al Său, alături de cei drepţi.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru cei îndoliați,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE