Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:35, joi, 14 septembrie, 2023

Mitropolitul Vladimir transmite condoleanțe: Primul Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur – destoinic fiu al neamului, ctitor de sfinte lăcașe

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, la trecerea din această viaţă a Dlui Mircea Snegur, Primul Președinte al Republicii Moldova.

Îndoliată familie Snegur,

Am aflat cu multă tristețe despre trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire tatălui Dvs, Mircea Snegur, Primul Președinte al Republicii Moldova, destoinic fiu al neamului, ctitor de sfinte lăcașe.

De-a lungul vieții, domnia sa a demonstrat credincioşie şi râvnă pentru trăirea învăţăturilor Evangheliei şi pentru promovarea valorilor noastre creştineşti, prin activitatea sa ctitoricească, menită să întărească temelia Credinţei şi să ofere astfel un sprijin pentru societatea noastră mult încercată.

Domnul Mircea Snegur a avut un aport cu totul deosebit la reconstrucția Mănăstirii Hîncu, odată cu redeschiderea ei din anul 1992. De asemenea, nu putem trece sub tăcere implicarea jertfelnică a domniei sale la înființarea și activarea Orfelinatului „Preafericitul Iosif”, din municipiul Chișinău, unde pe parcursul a mai mulți ani au fost îngrijiți și educați generații de copii defavorizați în număr de aproape 1500.

Rugăm pe Hristos, Mântuitorul și Domnul, să odihnească sufletul său împreună cu drepții, să Vă mângâie familia îndoliată și pe toți cei care azi sunt întristați de această vremelnică despărțire.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru cei îndoliați,

† VLADIMIR.

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE