Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:48, luni, 18 martie, 2024

Mitropolitul Vladimir: În Postul Mare să-L rugăm fierbinte pe Domnul Atotțiitorul să aducă pacea în sufletele noastre și în lumea întreagă!

Preacuvioși și Preacucernici părinți, iubiți întru Hristos frați și surori,

Cu inimile pline de recunoștință, ne adunăm împreună înaintea Bunului Dumnezeu la începutul Postului Mare, să-i mulțumim că ne-a oferit ocazia și în acest an, să ne pregătim sufletele prin post și pocăință pentru sărbătoarea sărbătorilor creștine – Învierea Domnului Hristos.

Privind în urmă către istoria postului, ne amintim că el este înrădăcinat încă de la facerea lumii. Atunci când Dumnezeu a dat cele zece porunci pe Muntele Sinai, postul nu a fost adăugat printre ele, deoarece era deja o poruncă veche, înscrisă în inima omului încă din Rai.

În Biserica Ortodoxă, postul este rânduit de însuși Mântuitorul Hristos, de Sfinții Apostoli, de Sinoadele Ecumenice ale Bisericii și de învățăturile Sfinților Părinți. A posti nu înseamnă doar să ne abținem de la mâncare, ci și să ne înfrânăm toate simțurile care ne împing către păcat.

Dragii mei, postul este timpul prielnic pentru a ne apropia de Dumnezeu prin rugăciune fierbinte și fapte bune. Postul duhovnicesc înseamnă și postirea simțurilor: să ne ferim gura de vorbe deșarte și nedreptăți, ochii de priviri păcătoase, urechile de ascultarea deșertăciunilor. Ferice de cel care îmbină postul trupesc cu cel duhovnicesc. Iar dacă postul este însoțit și de fapte plăcute lui Dumnezeu, atunci el transformă omul postitor într-o lumină printre oameni și un vas ales al slavei divine.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să dăm aripi rugăciunii noastre prin post și milostenie. Cine postește, dar nu practică milostenia, se înșală, căci postul fără milostenie este ca o pasăre fără aripi. În această perioadă, să ne îngrijim de sufletele noastre, temple ale Duhului Sfânt, și să le curățim de orice întinăciune, astfel încât postul să devină un mijloc de propășire duhovnicească în lumina Evangheliei lui Hristos.

În mijlocul acestor asceze ale Postului Mare, să nu uităm de războiul fratricid din Ucraina, dar și de războaiele ce se petrec în lume, rugându-ne cu smerenie în comunitățile noastre pentru pacea lumii. Să-L rugăm fierbinte pe Domnul Atotțiitorul să aducă pacea în sufletele noastre și în lumea întreagă!

Să ne călăuzească Dumnezeu Preamilostivul în această călătorie spirituală a Postului Mare, să ne ajute să trecem cu inimile deschise și pline de pocăință și să ne bucurăm cu toții de sărbătoarea Învierii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.

POST BINECUVÂNTAT! 

† VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE