Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:00, duminică, 30 iunie, 2024

Mesajul ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Protodiaconului Constantin Burlac, la aniversarea a 45 ani de viață

 

Protodiaconul Constantin Burlac aniversează astăzi, 30 iunie 2024, 45 ani de viață pământească. Cu această ocazie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a transmis un mesaj de felicitare pe care îl redăm în cele ce urmează:

Mult stimate Părinte Protodiacon,

În ziua în care, prin bunăvoința Domnului, ați ajuns la frumosul popas aniversar – jubileul de 45 ani de viață, Vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine, multă sănătate, bucurii alese și împliniri duhovnicești.

Astăzi, ne îndreptăm rugile noastre către Bunul Dumnezeu, ca să binecuvânteze truda pe care o depuneți cu atâta dragoste și dăruire de sine pentru binele și propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, atât prin slujirea diaconală, cât și prin îndeplinirea celorlalte numeroase ascultări în cadrul Direcției mitropolitane, înfăptuite cu deosebită conștiinciozitate.

Vă adresăm alese felicitări şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă îndrume pașii și să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi credincioși, întru mulţi şi binecuvântați ani!

Cu părintească binecuvântare,

†  VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE