Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:54, joi, 1 septembrie, 2022

Mesajul ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat elevilor, părinților, învățătorilor și profesorilor, la începutul anului școlar 2022-2023

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova a transmis un mesaj cu ocazia începerii anului școlar 2022-2023.

De ziua cunoștințelor – 1 septembrie îi felicităm şi binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii, învățătorii și profesorii, purtându-i mereu în rugăciunile Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

La începutul fiecărui an școlar Mântuitorul Iisus Hristos ne dezvăluie prin Parabola Semănătorului că în sămânța pe care o seamănă și în pământul în care se seamănă există o putere: „pământul rodește de la sine: mai întâi pai, apoi spic, apoi grâu deplin în spic” (Marcu 4, 26-28). La fel există o putere în adâncurile sufletului omului care se luminează și crește prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Dascălii din școli sunt chemați să modeleze, să cultive sufletul elevului, pentru a crește intelectual și spiritual.

Educația are ca obiectiv creșterea intelectuală, spirituală și morală a copilului, după modelul Mântuitorului Hristos: „iar copilul creștea si se întărea cu duhul, umplându-Se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra lui” (Luca 1, 40).

Rugăm pe Milostivul Dumnezeu, Izvorul Înțelepciunii și al Adevărului, să binecuvânteze pe toți elevii, profesorii și părinții, pentru a dobândi bucuria creșterii spirituale a copiilor și tinerilor prin asimilarea de noi cunoștințe necesare în viață și prin cultivarea valorilor constante ca: respectul semenului și prietenia, libertatea și responsabilitatea, hărnicia și dărnicia, demnitatea și solidaritea.

Să dea Domnul ca anul de învăţământ 2022–2023 să fie un an binecuvântat de Domnul, spre zidire sufletească şi spre continuă desăvârșire.

Cu dragoste părintească şi arhiereşti binecuvântări,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE