Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:11, vineri, 10 februarie, 2023

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la desemnarea Domnului Dorin Recean în calitate de Premier

Luând act de desemnarea de către Şefa Statului, Doamna Maia Sandu, a Domnului Dorin Recean în funcția de Premier al Republicii Moldova, ne exprimăm speranța că noul Executiv, pe care urmează să-l conducă Domnia Sa, va avea o activitate prodigioasă şi inspirată, în numele propăşirii valorilor şi intereselor poporului nostru.

În această ordine de idei, înțelegând pe deplin provocările interne, regionale şi internaționale ale timpului, ne rugăm Bunului Dumnezeu să ajute şi să lumineze noul Guvern, dar şi pe toți legiutiorii Țării, spre a lua hotărâri curajoase, înțelepte şi destoinice, care să ne ofere siguranță şi stabilitate, și să nu contravină identității noastre şi valorilor creştineşti.

Reiterăm, că Biserica Ortodoxă din Moldova a susținut şi va susține Statul Republica Moldova în toate activitățile sale cele ziditoare, spre binele şi mărirea Țării, reieşind din Învățătura Sfintei Evanghelii şi datinile înaintaşilor.

Cu speranță în deplina înțelegere şi buna colaborare,

† VLADIMIR
MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE