Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:42, vineri, 10 martie, 2023

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat protoiereului Victor Pleșca cu prilejul jubileului de 50 de ani

Vineri, 10 martie 2023, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, a adresat protoiereului mitrofor Victor Pleșca, parohul bisericii „Sf. Treime” din com. Grătiești, mun. Chișinău, un mesaj de felicitare сu prilеjul aniversării jubileului de 50 de ani.

Preacucernice părinte,

Astăzi, când prin voia şi prin binecuvântarea lui Dumnezeu aţi ajuns la frumosul jubileu de 50 de ani din ziua nașterii, venim să Vă adresăm cele mai sincere şi mai călduroase felicitări şi urări de bine, nădăjduind cordial că şi de acum înainte, Bunul şi Dreptul Mântuitor Vă va întări şi Vă va îndruma încă mulţi ani sănătoşi, să viețuiți cu înţelepciune şi pace, având reper Evanghelia lui Hristos.

De aproape trei decenii slujiți cu multă dăruire Sfintei Biserici, timp în care ați reușit din darul lui Dumnezeu să reîmprospătați viața duhovnicească în parohia istorică a comunei Grătiești, dar și să zidiți din temelie încă un sf. lăcaș în localitate, închinat Nașterii Sf. Ioan Botezătorul.

De-a lungul anilor, Sfinția Voastră ați avut ascultări responsabile în cadrul Mitropoliei, cu care v-ați isprăvit grație virtuților răbdării și înțelepciunii, implicându-vă activ în diverse activităţi eclesiale și de ordin social-filantropic.

Cunoscând memorabilile realizări ale Preacucerniciei Voastre, ne rugăm Domnului în această frumoasă și importantă zi pentru Dumneavoastră, ca să Vă țină sănătos și ferit de primejdiile cele văzute și nevăzute pentru ca și în continuare să continuați a munci cu aceeași dragoste în via Bisericii Ortodoxe din Moldova.

 

La mulți și binecuvântați ani!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE