Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:37, duminică, 30 mai, 2021

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Protoiereului mitrofor Andrei Burlescu cu ocazia împlinirii a 65 de ani

Protoiereul mitrofor Andrei Burlescu parohul bisericii cu hramul Sf. Serafim de Sarov din Capitală, aniversează, Duminică, 30 mai, 65 de ani de la naștere. Cu acest prilej, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove a transmis un mesaj de felicitare pe care îl redăm în cele ce urmează:

Preacucernicia Voastră,

Cu ocazia aniversării celor 65 de ani de viață pământească, Vă adresăm cele mai sincere și alese felicitări și urări de bine, nădăjduind să Vă vedem și mai departe la fel de dinamic în slujirea preoțească pe care cu onoare o îndepliniți mai bine de trei decenii.

Pe parcursul activității pastorale în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, V-ați recomandat drept un preot înțelept, un teolog erudit și un om întotdeauna gata să ajute celor aflați în nevoi și suferințe.

Prin aceste calități ale sale ați câștigat respectul confraților slujitori și al enoriașilor, cărora ne alăturăm și noi, rugându-ne Bunului Dumnezeu Să Vă înzestreze și în continuare cu credinţă nestrămutată, răbdare și voință pentru a lucra mai departe cu dragoste, înțelepciune și cumpătare la via Domnului.

În bogata activitate pastoral-liturgică, menționăm edificarea din temelie a bisericii cu hramul Sfântul Serafim de Sarov și nu în ultimul rând îndrumarea numeroșilor fii și fiice duhovnicești.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării în slujba Cuvantului lui Dumnezeu, pe care ați arătat-o pe parcursul vieții, să se pogoare în sufletul și în viața Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate.

La mulți ani cu bucurii și binecuvântări cerești!

Cu gânduri alese și arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE