Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:21, duminică, 27 martie, 2022

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești la 15 ani de slujire arhierească

Înaltpreasfinția Voastră,

Vă aducem sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a cincisprezecea aniversări de la hirotonia arhierească a Înaltpreasfinţiei Voastre.

„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi” (Ioan 15:13), mărturisește Mântuitorul. Pe când lucrarea sacerdotală și mai cu seamă în treapta cea arhierească, este nimic altceva decât jertfirea neîncetată zi de zi pentru păstoriți și dăruirea în totalmente de dragul mântuirii aproapelui.

În zi aniversară, ne îndreptăm către Dumneavoastră cu cele mai luminoase gânduri și cele mai sincere urări de bine. Fie ca Domnul Cel Milostiv și Iubitor de oameni să vă înnoiască puterile duhovnicești și trupești pentru trudele de mai departe în activitatea pastorală, misionară şi culturală pe care o desfăşuraţi în cadrul Episcopiei de Bălți și Fălești.

Cu frăţească dragoste întru Hristos Iisus, Domnul nostru,

† VLADIMIR

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE