Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

3:00, miercuri, 3 august, 2022

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Dlui Tudor Bodean, cu prilejul zilei de naștere

Stimate Domnule Tudor,

În ziua celebrării zilei Dumneavoastră de naștere, Vă adresăm felicitările noastre cordiale, însoțite de cele mai sincere urări de bine, dorindu-Vă nimic altceva decât să rămâneți și în continuare un om cu caracter, dedicație și onestitate.

V-ați demonstrat calitățile Dumneavoastră în timp, fiind unul dintre cei mai vechi și încercați în timp colaboratori ai Direcției mitropolitane și de aceea nădăjduim că și mai departe, Bunul Dumnezeu Vă va feri de toate relele cele văzute, precum și nevăzute și Vă va ajuta întru toată fapta cea bună și bine plăcută.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască și în continuare ajutorul Său sfânt în toată lucrarea și ascultările încredințate.

Asigurându-Vă de respectul și aprecierea noastră, Vă urăm

La mulți și binecuvântați ani!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE