Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:05, marți, 3 august, 2021

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Dlui Tudor Bodean cu ocazia jubileului de 75 de ani

Stimate Domnule Tudor,

În ziua celebrării jubileului de 75 de ani, Vă adresăm felicitările noastre cordiale, însoțite de cele mai sincere urări de bine.

Sărbătorirea acestei date importante ne oferă ocazia, privind cu ochii minții calea pe care ați parcurs-o până astăzi, să aducem laudă lui Dumnezeu pentru milele Sale cele bogate pe care Vi le-a arătat pe parcursul vieții.

Fiu plin de vrednicie neamului, I-ați urmat lui Hristos Domnul în epoca asupririi credinței, atunci când necazurile și greutățile îl pândeau pe fiecare om care se hotăra să-și dedice viața Bisericii.

V-ați demonstrat calitățile Dumneavoastră de-a lungul vremii, fiind unul dintre cei mai vechi și încercați în timp consilieri ai Direcției mitropolitane și de aceea nădăjduim că și mai departe, Bunul Dumnezeu Vă va feri de toate relele cele văzute, precum și nevăzute și Vă va ajuta întru toată fapta cea bună și bineplăcută.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască și în continuare ajutorul Său sfânt în toată lucrarea și ascultările încredințate.

Asigurându-Vă de respectul și aprecierea noastră, Vă urăm

La mulți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE