Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:17, duminică, 6 septembrie, 2020

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit VLADIMIR adresat Dlui Profesor Emil CEBAN, Rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” cu prilejul zilei de naștere

Cu prilejul zilei de naștere, Înaltpreasfințitul VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove a adresat Excelenței Sale Dlui Profesor Emil CEBAN, Rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, următorul mesaj de felicitare:

Excelența Voastră,

La ceas aniversar, venim către Domnia Voastră cu cele mai alese urări de sănătate și viață pașnică, trăită întru slava lui Dumnezeu și pentru ajutorarea aproapelui.

De-a lungul timpului ați reușit să Vă recomandați ca un bun creștin și ca un fiu vrednic al Sfintei Biserici Ortodoxe din Republica Moldova.

Aflându-vă la cârma uneia din cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de grad universitar din țara noastră, cu mult succes desfășurați o activitate științifică, medicală și de luminare, aducându-vă contribuția la dezvoltarea științei medicale și transmițând cunoștințele și experiența acumulată generației tinere.

Astăzi, când Mântuitorul Hristos V-a învrednicit să mai adăugați un an la buchetul vieții, nădăjduim că mai departe pornirile și faptele cele bune numai vor spori, Excelența Voastră muncind cu aceiași osârdie și dedicație pentru a îndeplini poruncile Domnului.

Asigurându-Vă de aleasa noastră prețuire și profundul respect, Vă urăm din toată inima

Întru mulţi şi fericiți ani!

Cu aleasă preţuire şi binecuvântare,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE