Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

3:53, sâmbătă, 27 august, 2022

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir cu prilejul Zilei Independeței Republicii Moldova

 
În data de 27 august 2022, Republica Moldova aniversează împlinirea a 31 de ani de la proclamarea independenței. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, a adresat un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor Republicii Moldova:

Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem cu bine la cea de a 31-a aniversare din ziua proclamării Independenței Republicii Moldova și începutul afirmării ca stat independent pe arena mondială.

La popas aniversar, se cuvine înainte de toate a ne îndrepta cugetele către Milostivul Dumnezeu și a-I mulțumi pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra țării noastre de-a lungul timpului.

Încă de la începutul independenței țărișoarei noastre, Biserica Ortodoxă din Moldova a muncit mult la făurirea conștiinței morale și naționale a cetățenilor, având permanent drept reper, dragostea pentru Hristos și convingerea fermă, izvorâtă din credință curată, că numai mergând pe calea Adevărului vom izbândi biruind toate greutățile, oricât de mari nu ar fi părut ele atunci, ori, acum.

Rezistența prin credință statornică în fața tuturor răutăților externe sau interne este un factor de unitate și de putere spirituală, care ne ajută în cultivarea și promovarea continuității, unității și identității naționale, în societatea multietnică a RM. Or, în toți acești ani, Sfânta noastră Biserică a continuat să cheme oamenii, cu opinii, aspirații și așteptări diferite, la înțelegere, la iertare reciprocă și la lucrare împreună, în beneficiul Patriei.

La ceas aniversar, reafirmăm cu hotărâre faptul că Biserica Ortodoxă din Moldova va sta de strajă și în continuare cu dedicație și hotărâre pentru apărarea și promovarea valorilor multiseculare ale poporului Republicii Moldova, precum și pentru educația unei tinere generații ghidate de idealurile Dreptei Credințe strămoșești și a dragostei față de neam.

La mulți și binecuvântați ani Republica Moldova!!!

Cu alese urări de bine,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE