Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:11, duminică, 18 august, 2019

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, cu prilejul celei de a 60-a aniversări din ziua nașterii

Cu prilejul celei de a 60-a aniversări din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir al Chișinăului și al întregii Moldove a adresat Preasfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, un mesaj de felicitare, în care se menționează:  

„Preasfinția Voastră, în zi aniversară, ne îndreptăm către Dumneavoastră cu cele mai luminoase gânduri și cele mai sincere urări de bine.

Vă felicităm atât personal cât și în numele Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, rugând pe Hristos-Domnul, Păstorul Cel Bun, să vă dăruiască sănătate, pace, bucurie și mult ajutor în activitatea de păstorire a Episcopiei de Bălți și Fălești.

Sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu și pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească responsabilă și jertfelnică pe care o arătați, să se pogoare în sufletul și viața Preasfinției Voastre dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

Fie ca Dumnezeu, în nemărginita Sa bunătate, să Vă întărească spre a fi încă mulți ani înainte păstor vrednic și neobosit pentru numeroasa turmă ce o aveți sub oblăduire, iar pe parcursul întregii vieți pământești să fiți însoțiți de rugăciunile Maicii Domnului și ale tuturor sfinților, întru deplină veselie duhovnicească și ferire de ispite.”

Cu arhierești binecuvântări

† VLADIMIR.

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE