Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:07, duminică, 9 ianuarie, 2022

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Protodiaconului Constantin Bargan cu ocazia numirii în treapta de Arhidiacon Patriarhal

În ziua Marelui Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Vineri, 7 ianuarie 2022, Protodiaconul Constantin Bargan a fost ridicat la rangul de Arhidiacon Patriarhal de către Sanctitatea Sa, PF Chiril, Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii.

Cu această ocazie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a transmis un mesaj de felicitare pe care îl redăm în cele ce urmează:

Mult stimate Părinte Arhidiacon,

Datorită efortului pe care îl depuneți într-u Slava PREASFINTEI TREIMI, Vineri, 7 ianuarie 2022, ziua în care, prin bunăvoința Domnului, în cadrul Sfintei Liturghii din Catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, ați fost ridicat la rangul de Arhidiacon Patriarhal de către Sanctitatea Sa, PF Patriarh Chiril, pentru care și vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine, ani mulți și binecuvântați în Slujba Domnului, multă sănătate, bucurii alese și împliniri duhovnicești.

Sfinția Voastră fiind descendent din Republica Moldova, cu ani în urmă ați primit și binecuvîntarea din partea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova de a merge în continuare la studii în Federația Rusă și ne bucurăm enorm pentru reușitele pe care le dobândiți cu smerenie și dragoste față de Dumnezeu și Sfânta Lui Biserică.

Ne îndreptăm rugile noastre către Bunul Dumnezeu, Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor să binecuvânteze truda pe care o depuneți cu atâta dragoste și dăruire de sine pentru binele și propășirea Bisericii Ortodoxe Ruse, atât prin slujirea diaconală, cât și prin îndeplinirea celorlalte numeroase ascultări înfăptuite cu deosebită conștiinciozitate.

Cu părintească binecuvântare,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE